UWAGA!!!

Strona, którą Państwo w tej chwili oglądają była aktualizowana do końca 2004 roku. Nowa wersja strony znajduje się pod adresem: http://www.domaradz.pl

ZAPRASZAMY

  O Autorze | Oceń stronę | Co nowego                                                                                                                   Strona istnieje od 28 lipca 2000

Zabytkowy kościół w Domaradzu

DOMARADZ

Dawna pieczęć Domaradza

O Domaradzu

Aktualności

Ze sportu

Historia

Z lokalnej prasy

Galeria zdjęć

Adresy,informacje

Okolice

Wyślij list z pytaniami, uwagami i komentarzami na temat strony

INFORMACJE

Położenie 

Warto zobaczyć

Plan Domaradza

Statystyka

Władze

Ogłoszenia UG

Parafia

Oświata

Inwestycje

Instytucje

Firmy

Wypoczynek

Imprezy,rozrywka

   English version

100 - LECIE OSP DOMARADZ I DOMARADZ-GÓRA

Już od 100 lat strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu i Domaradzu-Górze z narażeniem życia strzegą naszego życia i mienia przed ogniem i klęskami żywiołowymi.

Pierwsza drużyna Straży Ogniowej powstała w Domaradzu w 1904 roku. Jej założycielem i pierwszym naczelnikiem był Grzegorz Fic, który potrafił skupić wokół siebie grono entuzjastów idei pożarnictwa. Jednocześnie znaczna rozległość wsi i trudny dojazd po wyboistej drodze skłoniły grupę mieszkańców przysiółka Góra do zorganizowania odrębnej jednostki Straży Ogniowej, która mogłaby szybciej reagować na ewentualne zagrożenia. W ten sposób powstała kolejna domaradzka jednostka, której pierwszym komendantem został Adam Ćwiąkała.

Przez kolejne sto lat jednostki Straży Ogniowej a później Ochotniczej Straży Pożarnej służyły ludziom. A była to praca trudna i wymagająca wielkiego poświęcenia. Górzysty teren, brak dróg dojazdowych oraz brak wody w studniach przy gospodarstwach skutecznie utrudniały akcje ratownicze. Równie ważne było konsekwentne ubieganie się o środki finansowe na zakup sprzętu koniecznego do przeprowadzania akcji gaśniczych.

 

Obchody 100 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęły 26 września 2004 roku od uroczystego przemarszu do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie w intencji strażaków ks. proboszcz Wiesław Przepadło i ks. Prałat Władysław Janowski odprawili uroczystą Mszę Świętą.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się na plac przez remizą OSP w Domaradzu, gdzie zebranych gości przywitał Prezes ZP ZOSP RP Stanisław Łobodziński. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: senator RP Janusz Konieczny - V-ce Prezes Zarządu Głównego i równocześnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, bryg. Kazimierz Gładysz - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Janusz Draguła - V-ce Starosta Brzozowski, bryg. Stanisław Pająk - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, ks. Prałat Władysław Janowski, ks. Wiesław Przepadło, ks. Franciszek Jarzyna, ks. Marcin Hunia, Adam Komórek - Wójt Gminy Domaradz, Jan Kędra - Przewodniczący Rady Gminy, Stanisław Dębiec - Dyrektor Inspektoratu PZU Brzozów, Wojciech Szmidt - Przewodniczący Rady Nadzorczej PBS w Sanoku, Tadeusz Kruczkiewicz - Sekretarz Rady Nadzorczej PBS w Sanoku, podinsp. Edward Ząbek - Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie, asp. Edward Woźniak - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Policji w Domaradzu.

W czasie części oficjalnej obchodów V-ce Prezes Zarządu Głownego ZOSP RP senator Janusz Konieczny udekorował "Złotym Znakiem Związku" sztandary OSP Domaradz i Domaradz Góra. Ponadto wielu strażaków, w uznaniu ich zasług, zostało odznaczonych medalami "Za zasługi dla pożarnictwa". "Złotym Znakiem Związku" został uhonorowany Prezes OSP Domaradz - Antoni Paczkowski.  

 

O Domaradzu | Aktualności | Ze sportu | Historia | Z lokalnej prasy | Galeria zdjęć | Adresy, informacje | Okolice Domaradza