Sesja Rady Gminy w dniu 20 sierpnia 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz.506) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszamy na IX sesję Rady Gminy Domaradz w dniu 20 sierpnia 2019r. (tj. wtorek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu  w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego
b) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
c) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji  Nozdrzec przy realizacji zadania  polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Nozdrzec.
d)zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14.    Zamknięcie sesji.

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-13
Data publikacji:2019-08-13
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:227