Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2017

sprzedaż nieruchomościPoniżej zamieszczamy wykaz nieruchomości do sprzedaży (Barycz i Golcowa)

GGiR 6840.2.2017                                                                                                                                                                                                 Domaradz 2017-06-05

Wykaz

Nieruchomości do sprzedaży położonej w miejscowości  Barycz

Obręb:  Barycz

l.p.

Oznaczeni

Nieruchomości

Nr księgi wieczyste

Pow. działki

Opis nieruchomości

Położenie

W PPZ Gminy

Cena nieruchomości

1.

Działka  5068

KS1B/00021494/6 decyzją komunalizacyjną

 

0,05  ha

 

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej gminy. Droga dojazdowa : dojazd korzystny- działka położona przy drodze wewnętrznej  prowadzącej  do gruntów rolnych i kilku zabudowań.

Kształt granic działki : regularny wielobok , teren działki płaski. 

Przydatność  gruntu na cele rolne : bardzo dobra – rola III b.

Otoczenie bezpośrednie i bliskie : grunty rolne, budownictwo zagrodowe .

Czynniki obniżające wartość rolnicza : nie występują

Działka  5068  jest położona w terenie nie objętym  miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaradz .W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Domaradz zatwierdzonym Uchwałą XIV/101/2000 Rady Gminy Domaradz  z dnia 8 marca 2000 r.  działka 263/2 jest położona  w terenie  przeznaczonym pod uprawy rolne.

 

1 335,00 / jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć złotych/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza  się na okres 21 dni od dnia  05 czerwiec   2017 roku  do  27 czerwiec 2016 rok

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabiciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r z póź. zm.  upływa z dniem  19 lipiec 2017 rok.

GGiR 6840.2.2017                                                                                                                                                                                                 Domaradz 2017-06-05

Wykaz

Nieruchomości do sprzedaży    położonej w miejscowości  Golcowa

Obręb:  Golcowa

l.p.

Oznaczeni

Nieruchomości

Nr księgi wieczyste

Pow. działki

Opis nieruchomości

Położenie

W PPZ Gminy

Cena nieruchomości

1.

Działka  5968

KS1B/0004111/4

 

0,08  ha

 

Nieruchomość położona w strefie pośredniej gminy.

Dojazd: bezpośrednio z drogi głównej przebiegającej przez wieś .

Działka położona jest powyżej korony drogi pomiędzy: szosą, potokiem, drogą dojazdową do zabudowań oraz działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

Kształt granic działki : wielobok

Przydatność gruntu na cele rolnicze :  przeciętna (obniżona na bezpośrednie położenie przy drodze).

Obecnie zagospodarowanie : teren zielony.

Działka  5968 jest położona w terenie nie objętym  miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaradz .W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Domaradz zatwierdzonym Uchwałą XIV/101/2000 Rady Gminy Domaradz  z dnia 8 marca 2000 r.  działka 263/2 jest położona  w terenie  przeznaczonym pod uprawy rolne.

 

2 801,00 zł / dwa tysiące osiemset jeden złotych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza  się na okres 21 dni od dnia  05 czerwiec   2017 roku  do  27 czerwiec 2016 rok

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabiciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r z póź. zm.  upływa z dniem  19 lipiec 2017 rok.

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-05
Data publikacji:2017-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:810