Sesja Rady Gminy w dniu 27 września 2018r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2018

sesja rady gminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz.1875) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zaplanowano XLIV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 27 września 2018r. (tj. czwartek.) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji wnioskowej.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.

8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy

9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.

b) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaradz na lata 2018 - 2023

c) zmiany statutu gminy Domaradz

d) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.

14. Zamknięcie sesji.

Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-19
Data publikacji:2018-09-19
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:447