Sesja Rady Gminy Domaradz 11 stycznia 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2018

sesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 11 stycznia 2019 r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu  w sali nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy.
9.    Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2019r.
1)    Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2)    Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy i opinii Komisji Budżetu oraz wniosków radnych,
3)    Odczytanie opinii RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej,
4)    Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiska Wójta do opinii Komisji stałych Rady Gminy.
5)    Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a)    Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.    Wolne wnioski i informacje.
14.    Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
15.    Zamknięcie sesji.

Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-28
Data publikacji:2018-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:803