Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Spis rolny - informacje

16 czerwca 2020
Tomasz Bober

spis rolnyW terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji
o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Czytaj więcej o: Spis rolny - informacje

Spis rolny - nabór na rachmistrzów spisowych

15 czerwca 2020
Tomasz Bober

spis rolnyOd poniedziałku 15 czerwca trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.  Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do Urzędu Gminy w Domaradzu. Nabór trwa do 8 lipca.Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu na formularzu, którego wzór zamieszczamy poniżej. Do przeprowadzenia spisu na terenie Gminy Domaradz zaangażowanych zostanie 2 rachmistrzów terenowych.  
Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie gminy;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Czytaj więcej o: Spis rolny - nabór na rachmistrzów spisowych

Informacja ARiMR

10 czerwca 2020
Tomasz Bober

arimrARIMR informuje, że 15 czerwca 2020 r. przypada ostateczny termin o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Aby ułatwić rolnikom składanie wniosków biura powiatowe będą czynne:

 • w dniu 13.06.2020r. (sobota) w godz. 7:30 - 13:00
 • w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek) w godz. 7:30-18:00
Czytaj więcej o: Informacja ARiMR

Wnioski o oszacowanie szkód po niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych

8 czerwca 2020
Małgorzata Domaradzka

Wójt Gminy Domaradz informuje, że na terenie gminy Domaradz w dniu 7 czerwca 2020 r.  wystąpiły niekorzystne  zjawiska atmosferyczne, które spowodowały szkody w gospodarstwach rolnych, budynkach gospodarczych i mieszkalnych.

Z dniem 8 czerwca 2020 r.  została uaktywniona  Komisja Gminna  do spraw szacowania  poniesionych strat w gospodarstwach rolnych i budynkach mieszkalnych  na terenie gminy  Domaradz.

Wnioski o  szacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy w Domaradzu i stronie internetowej Gminy Domaradz lub u Sołtysa. Wypełnione wnioski składać w Urzędzie Gminy w Domaradzu.

 

Czytaj więcej o: Wnioski o oszacowanie szkód po niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

8 czerwca 2020
Tomasz Bober

pkwW załączeniu publikujemy informacje Państwowej Komisji Wyborczej:

 1. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym.
 2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami nr 1 i nr 2
 3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu  w obwodach głosowania utworzonych w kraju.
 4. Informacja o możliwości skorzystania z korespondencyjnego trybu głosowania
 5. Wzór formularza zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Czytaj więcej o: Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Szkolenia rezerwistów oraz ochotników do służby przygotowawczej

8 czerwca 2020
Aleksander Kudła

wku15 czerwca br. ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów oraz ochotników do służby przygotowawczej.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi.
Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do ćwiczeń rezerwy mają osoby, które utraciły pracę wskutek epidemii Covid-19.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

Więcej informacji pod numerami telefonu: 261 156 618, 261 156 649
wkusanok@ron.mil.pl

Czytaj więcej o: Szkolenia rezerwistów oraz ochotników do służby przygotowawczej

Budowa sieci wodociągowej

8 czerwca 2020
Katarzyna Wójcik

prowW dniu 08 czerwca 2020 r. Gmina Domaradz podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”.  W imieniu Gminy Domaradz umowę podpisali: Wójt Gminy Pan Jan Kędra przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Elżbiety Barud.

W imieniu  Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali: Wicemarszałek Województwa Pan Piotr Pilch oraz Członek Zarządu Pan Stanisław Kruczek.

Kwota pomocy wynosi 1 327 355,00 zł 

Czytaj więcej o: Budowa sieci wodociągowej

Sesja Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2020r.

5 czerwca 2020
Urszula Zając

sesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz.713) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 22 czerwca 2020r. (tj. poniedziałek) o godz. 11.00  8:00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu  w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2020r.

Kolejne laptopy w ramach programu Zdalna Szkoła+

2 czerwca 2020
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Gmina Domaradz w ramach projektu „Zdalna szkoła+” pozyskała kolejny grant na zakup sprzętu dla uczniów z terenu Gminy. Tym razem gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu 25 laptopów za kwotę 74 876,25 zł.
Zakupione laptopy trafiły już do dyrektorów szkół, którzy przekażą je najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Czytaj więcej o: Kolejne laptopy w ramach programu Zdalna Szkoła+