Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Domaradz

14 października 2019
Tomasz Bober

Sesja Rady Gminy w dniu 18 października 2019 r.

14 października 2019
Dorota Mendyka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz.506 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 18 października 2019r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu  w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 18 października 2019 r.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji w dniu 16 października 2019 r.

14 października 2019
Dorota Mendyka

Na podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji, które
odbędzie się w dniu 16 października 2019r. (tj. środa) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji w dniu 16 października 2019 r.

Szczepienie psów przeciw wściekliźnie

14 października 2019
Małgorzata Domaradzka

Poniżej podajemy harmonogram szczepienia psów przeciw wsciekliźnie w dniu 19 października 2019 r. (sobota)

Czytaj więcej o: Szczepienie psów przeciw wściekliźnie

Informacja

10 października 2019
Dorota Mendyka

Urząd Gminy w Domaradzu informuje, że Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. :

  • Nr 1 w Baryczy (z siedzibą w Szkole Podstawowej w Baryczy),
  • Nr 2 w Domaradzu (z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Domaradzu),
  • Nr 3 w Domaradz (z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 w Domaradzu),
  • Nr 4 w Domaradzu (z siedzibą w Domu Strażaka Domaradz-Poręby),
  • Nr 5 w Golcowej (z siedzibą w Zespole Szkół w Golcowej),
  • Nr 6 w Golcowej (z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej)

w dniu 13 października 2019r. rozpoczynają pracę o godzinie 6.00. Lokale czynne będą w godzinach od 7.00 do 21.00

Czytaj więcej o: Informacja

Uniwersytet samorządności w Gminie Domaradz

7 października 2019
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Gmina Domaradz zrealizowała zadanie pn. Zakup wyposażenia Sali Narad w budynku Urzędu Gminy w Domaradzu”, które zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w kwocie 15 000,00 zł.

Czytaj więcej o: Uniwersytet samorządności w Gminie Domaradz

Zapraszamy !!!

4 października 2019
Sławomir Duplaga

Transmisja sesji Rady Gminy Domaradz 30 września 2019 r.

30 września 2019
Tomasz Bober

Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź: wnioski można składać 3 - 31 października 2019 r.

27 września 2019
Małgorzata Domaradzka

Od 3.10.2019 r. do 31.10.2019 r. w Biurach Powiatowych ARiMR producenci rolni będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi w tej sprawie zostało opublikowane na stronie internetowej MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/od-3-pazdziernika-wnioski-o-pomoc-suszowa.

Czytaj więcej o: Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź: wnioski można składać 3 - 31 października 2019 r.