Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 29 maja 2020 r.

27 maja 2020
Urszula Zając

komisja rewizyjnaNa podstawie § 86 ust. 1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała  Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się w dniu 29.05.2020r.  (tj. piątek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 29 maja 2020 r.

Informacja Wójta Gminy

25 maja 2020
Wioleta Józefczyk

Wójt Gminy Domaradz informuje, że szkoły działające na terenie Gminy Domaradz są w pełni przystosowane oraz przygotowane do przyjmowania dzieci z klas I-III zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Placówki oświatowe zostały wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. W związku z tym, że do tej pory na terenie powiatu brzozowskiego nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem, sytuacja epidemiczna wydaje się być pod kontrolą dlatego też zachęcam rodziców do posyłania dzieci do szkół. Zgodnie z rozporządzeniem MEN prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. W przypadku zgłoszenia się na zajęcia co najmniej 50%  uczniów danej klasy będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Natomiast uczniowie klas VIII mogą skorzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.

Jan Kędra

Wójt Gminy Domaradz

Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy

Transmisja sesji Rady Gminy Domaradz 25 maja 2020 r.

22 maja 2020
Tomasz Bober

Sesja Rady Gminy w dniu 25 maja 2020r.

19 maja 2020
Urszula Zając

sesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 994) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 25.05.2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 25 maja 2020r.

Posiedzenie Komisji Budżetu 21 maja 2020 r.

19 maja 2020
Urszula Zając

komisja budżetuNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) posiedzenie Komisji Budżetu odbędzie się w dniu  21 maja 2020r. (tj. czwartek ) o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Budżetu 21 maja 2020 r.

Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie na temat Covid-19

19 maja 2020
Tomasz Bober

Covid-19Zachęcamy do zapoznania się z informacji Powiatowej Stacji Sanitorno-Epidemiologicznej w Brzozowie na temat Covid-19 pod adresem: http://brzozow.nowybip.pl/covid-19

Czytaj więcej o: Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie na temat Covid-19

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

13 maja 2020
Dorota Mendyka

herbNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 19 maja 2020r. tj. (wtorek) o godzinie 14.30 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

13 maja 2020
Tomasz Bober

arimrNa stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa istnieje bezpłatna aplikacja Portal IRZplus służąca do przeglądania i składania zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich. Jest ona dostępna pod adresem:  https://irz.arimr.gov.pl  oraz po kliknięciu na link zamieszczony w witrynie Agencji w dziale Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt.

Czytaj więcej o: Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

13 maja 2020
Tomasz Bober

pwiwZamieszaczamy komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów w dniach 28 maja - 6 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej o: Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii