Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

12 maja 2020
Małgorzata Domaradzka

grafikaNa podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 zpóź.zm.)  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości   gruntowej  stanowiąca własność gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.

Czytaj więcej o: WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przełożony na 2021 rok

12 maja 2020
Tomasz Bober

bezpieczne gospodarstwoKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zdecydowano o przełożeniu ogłoszonej na początku lutego br. XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na 2021 rok.

Czytaj więcej o: Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przełożony na 2021 rok

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

8 maja 2020
Tomasz Bober

logo PKWPaństwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1)      wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2)    nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

3)     lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Czytaj więcej o: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

"Zdalna szkoła" w Gminie Domaradz

7 maja 2020
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Gmina Domaradz w ramach projektu „Zdalna szkoła” pozyskała grant na zakup sprzętu dla uczniów z terenu Gminy. Zakupione laptopy trafiły już do dyrektorów szkół, którzy przekażą je najbardziej potrzebującym uczniom.

Czytaj więcej o: "Zdalna szkoła" w Gminie Domaradz

Tarcza antykryzysowa

7 maja 2020
Tomasz Bober

Na stronie  http://tarcza.podkarpackie.pl/​ znajdują się kompleksowe informacje o wszelkich, aktualnie dostępnych na Podkarpaciu narzędziach do walki z koronawirusem.

Czytaj więcej o: Tarcza antykryzysowa

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji

7 maja 2020
Dorota Mendyka

herbNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji odbędzie się
w dniu 08 maja 2020 r. (tj. piątek) o godzinie 13.30 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

7 maja 2020
Dorota Mendyka

herbNa podstawie § 64 ust.2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.)  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu
12 maja 2020r. ( tj. wtorek ) o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Komunikat o wznowieniu pracy przedszkoli

5 maja 2020
Wioleta Józefczyk

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaradz przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

24 kwietnia 2020
Małgorzata Domaradzka

infoWójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zmianami  ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Obręb : Golcowa

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaradz przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego