02.06.2014 Sesja Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2014

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zm. ) oraz § 28 pkt.3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr VI/41/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. ) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 03 czerwca 2014 r. tj. (wtorek) o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz wniosków
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie :
a) dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
b) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz
c) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2014-06-02
Data publikacji:2014-06-02
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:685