Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Darmowe jabłka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Domaradz

16 marca 2018
Grażyna Błażko

JabłkaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu informuje, że 20 marca 2018 (wtorek) od godz. 10:00  będą wydawane jabłka przy remizie OSP w Domaradzu dla mieszkańców Domaradza i Baryczy a o godz. 11:30 przy kościele parafialnym w Golcowej dla mieszkańców Golcowej.

Czytaj więcej o: Darmowe jabłka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Domaradz

Koncert wielkopostny

14 marca 2018

Informacja ARiMR

12 marca 2018
Małgorzata Domaradzka

ARiMRAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie informuje, że w dniu 14.03.2018 r. Biuro Powiatowe Agencji będzie czynne w godzinach 7:30 - 19:00.

Dzień 14.03.2018 r. jest ostatnim dniem, w którym można złożyć "Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 r."

Czytaj więcej o: Informacja ARiMR

Warsztaty ekonomiczne w Golcowej

7 marca 2018
Tomasz Bober

WarsztatyStowarzyszenie  Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 15 marca   2018  w godz.  16:00-18 w Golcowej w Budynku przy Stadionie odbędą się warsztaty ekonomiczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!

Czytaj więcej o: Warsztaty ekonomiczne w Golcowej

Zapisy dzieci do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Golcowej

7 marca 2018
Marcin Albrycht

zapisy do PrzedszkolaDyrekcja Zespołu Szkół w Golcowej, informuje że w dniach od 7-9 (środa, czwartek, piątek) 03.2018 r. w godzinach od 1200 do 1600 odbędą się zapisy dzieci do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Golcowej. Zapraszamy wszystkie dzieci urodzone w latach 2015, 2014, 2013, 2012 tj. 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i nr  PESEL dziecka.

 

Czytaj więcej o: Zapisy dzieci do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Golcowej

Sesja Rady Gminy w dniu 9 marca 2018r.

7 marca 2018
Urszula Zając

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1875) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 09.03.2018r. (tj. piątek) o godz. 1430 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 9 marca 2018r.

Projekt "Sięgnij po zawód" - spotkanie w ramach działań niefinansowych przy dystrybucji żywności

6 marca 2018
Bernadeta Głód

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz serdecznie zaprasza  osoby pozostające bez zatrudnienia na spotkania, które odbędą się:

  • Domaradz w sali Narad Urzędu Gminy w Domaradzu w dniu 9 marca o godz. 10.00,
  • Barycz -13 marca 2018 godz.12-14 sala poniżej Kościoła,
  • Golcowa 13 marca godz.9-11 budynek na stadionie
Czytaj więcej o: Projekt "Sięgnij po zawód" - spotkanie w ramach działań niefinansowych przy dystrybucji żywności

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych KRUS

5 marca 2018
Małgorzata Domaradzka

waloryzacja KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 roku kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących od 28 lutego 2018 roku podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wynosi 102,98%.

Czytaj więcej o: Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych KRUS

Ważna informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną

5 marca 2018
Małgorzata Domaradzka

Trzoda chlewnaMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło nowe regulacje prawne dotyczące warunków utrzymywania świń (bioasekuracji). Wynikają one z konieczności zabezpieczenia epizootycznego tych gospodarstw przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV), położonych poza wyznaczonymi obszarami zagrożenia, objętymi ograniczeniami oraz ochronnym, ustanowionymi w północno-wschodniej części terytorium Polski, w związku ze stwierdzonymi ogniskami (u świń) i przypadkami (u dzików) afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nowe warunki chowu/hodowli dotyczą zatem pozostałej części powierzchni kraju, w tym w całości obszaru województwa podkarpackiego, gdzie do chwili obecnej nie stwierdzono tej choroby.

Czytaj więcej o: Ważna informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną

INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

23 lutego 2018
Urszula Zając

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury w Krośnie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Czytaj więcej o: INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO