Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP W Domaradzu

8 grudnia 2021
Katarzyna Wójcik
Powiększ zdjęcie Tablica%20informacyjna

W dniu 2 grudnia 2021 r. Gmina Domaradz podpisała umowę o roboty budowlane na realizację zadania „Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP W Domaradzu”. 

Ogółem wartość robót budowlanych wynosi 1 228 289,38 zł. Zakończenie realizacji tego zadania przewidziane jest do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Całkowita wartość inwestycji to 1 278 450,00 zł.

 Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 110,00 zł.

Czytaj więcej o: Nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP W Domaradzu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DOMARADZ na lata 2022-2031

7 grudnia 2021
Stanisław Gierula

Konsultacje strategiiNa podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVII.171.2021 Rady Gminy DOMARADZ z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy DOMARADZ na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji,
Wójt Gminy Domaradz  informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031.
Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 7 grudnia 2021 roku do 11 stycznia 2022 roku.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DOMARADZ na lata 2022-2031

Posiedzenia komisji

7 grudnia 2021
Dorota Mendyka

Posiedzenia KomisjiW najbliższych dniach odbędą się posiedzenia komisji:

  • Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji - 10 grudnia 2021 r. o godz. 13:30
  • Komisji Budżetu - 14 grudnia 2021 r. o godz. 13:30
  • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 15 grudnia 2021 r. o gdz. 14:00

Program posiedzeń prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej o: Posiedzenia komisji

Transmisja sesji Rady Gminy 6 grudnia 2021 r.

6 grudnia 2021
Tomasz Bober

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 9 grudnia 2021 r.

2 grudnia 2021
Dorota Mendyka

Posiedzenie komisjiNa podstawie § 64 ust.2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 09.12.2021r. ( tj. czwartek ) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 9 grudnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 8 grudnia 2021 r.

2 grudnia 2021
Dorota Mendyka

Posiedzenie komisji rewizyjnejNa podstawie § 86 ust. 1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2021r. (tj. środa) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 8 grudnia 2021 r.

Samochód dla OSP Domaradz Góra

1 grudnia 2021
Aleksander Kudła
Powiększ zdjęcie Samochód%20dla%20OSP%20Domaradz%20Góra

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu Góra została doposażona w średni samochód do działań ratowniczo-gaśniczych  Star 266 GBA  2,3/24.

 

Czytaj więcej o: Samochód dla OSP Domaradz Góra

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w Gminie Domaradz

1 grudnia 2021
Wioleta Józefczyk
Powiększ zdjęcie Laboratoria%20przyszłości

Gmina Domaradz otrzymała 199.800,00 zł w ramach realizacji projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szkoły otrzymały wsparcie finansowe w wysokości:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzy 79.800,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół w Golcowej 60.000,00 zł
  3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej 30.000,00 zł
  4. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy 30.000,00 zł.

 

Czytaj więcej o: LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w Gminie Domaradz

Dzień wolny od pracy w Wigilię

30 listopada 2021
Tomasz Bober

Wolne w wigilięUprzejmie informujemy, że dniem dodatkowo wolnym od pracy, dla pracowników Urzędu Gminy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia  2021r. będzie piątek 24  grudnia 2021r.  (Wigilia).

Czytaj więcej o: Dzień wolny od pracy w Wigilię