Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Gminna Liga Halowa

21 stycznia 2017
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Rozpocząła się Gminna Liga Halowa. Pierwszy mecz rozpoczął Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra. Poniżej prezentujemy wyniki i kalendarz rozgrywek.

Czytaj więcej o: Gminna Liga Halowa

Projekt dofianansowania instalacji fotowoltaicznych nie będzie realizowany

18 stycznia 2017
Tomasz Bober

Wójt Gminy Domaradz informuje, że w związku z małą liczbą złożonych przez mieszkańców wniosków (32) projekt dofianansowania instalacji fotowoltaicznych w Gminie Domaradz nie będzie realizowany.

 

Czytaj więcej o: Projekt dofianansowania instalacji fotowoltaicznych nie będzie realizowany

Przedłużenie terminu składania dokumentów w naborze na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

13 stycznia 2017
Stanisław Gosztyła

Wójt Gminy Domaradz przedłuża termin składania dokumentów w naborze na dofianansowanie instalacji fotowoltaicznych do 17 stycznia 2017 r.

Wszystkie potrzebne dokumenty i informacje można znaleźć na naszej stronie w zakładce Odnawialne źródła energii - konkurs

 

Czytaj więcej o: Przedłużenie terminu składania dokumentów w naborze na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

Darmowe jabłka dla mieszkańców

13 stycznia 2017
Grażyna Błażko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu informuje, że 17 stycznia 2017 (wtorek) od godz. 9:00 będą wydawane bezpłatnie jabłka przy remizie OSP w Domaradzu.

Czytaj więcej o: Darmowe jabłka dla mieszkańców

Festiwal Kolęd i Pastorałek Domaradz 2017

13 stycznia 2017
Powiększ zdjęcie

13.01.2017r. w sali widowiskowej odbyła się VI edycja festiwalu wokalnego "Gwiazdo świeć, kolędo leć.." 

Czytaj więcej o: Festiwal Kolęd i Pastorałek Domaradz 2017

Zapraszamy na widowisko teatralne "Przy wigilijnym stole"

13 stycznia 2017

GOK zaprasza na zajęcia podczas ferii zimowych

11 stycznia 2017

Warsztaty kulinarno-dietetyczne

11 stycznia 2017
Tomasz Bober

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r.  w godz.10:00 - 12:00   w Zespole Szkół  w Domaradzu 349 odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne  oraz  w dniu 21 stycznia 2017 r.  w godz.10:00-12:00   w Zespole Szkół  349 w Domaradzu odbędą się warsztaty dietetyczne jako działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Czytaj więcej o: Warsztaty kulinarno-dietetyczne

Ogłoszenie o konkursie - naborze na dofianansowanie instalacji fotowoltaicznych

9 stycznia 2017
Stanisław Gosztyła

RPO

KONKURS - NABÓR

ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII

Wójt Gminy Domaradz ogłasza konkurs - nabór dla mieszkańców Gminy Domaradz zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Domaradz"

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe.

Konkurs prowadzony będzie w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r. do godz. 15:45

Wszystkie niezbędne informacje w tym komplet dokumentów do pobrania umieszczone są na stronie internetowej www.domaradz.pl (zakładka Odnawialne żródła energii - konkurs) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Domaradzu.

Szczegółowe infromacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaradz, pok. 19, tel. 13 4347041 w. 22

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dołączonymi dokumentami i złożenie do dnia 13 stycznia 2017 r. następujących dokumentów: formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Projekt będzie realizowany, jeżeli do 13 stycznia 2017 r. do godz. 15:45 wpłynie co najmniej 110 deklaracji uczestnictwa.

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie - naborze na dofianansowanie instalacji fotowoltaicznych

Zapraszamy na Gminną Ligę Halowej Piłki Nożnej

8 stycznia 2017
Tomasz Bober