Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Stypendia szkolne 2016

26 sierpnia 2016
Grażyna Błażko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/17 można składać w terminie od 1 września do 15 września 2016 r. w pok. nr 17

Czytaj więcej o: Stypendia szkolne 2016

Zapraszamy na pożegnanie wakacji w Domaradzu

24 sierpnia 2016
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

WÓJT GMINY DOMARADZ ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY  ZAPRASZAJĄ NA "POŻEGANIE WAKACJI" 28 SIERPNIA 2016 R. NA PLAC PRZY STADIONIE W DOMARADZU.

 

Czytaj więcej o: Zapraszamy na pożegnanie wakacji w Domaradzu

Dożynki Parafialno-Gminne w Baryczy

22 sierpnia 2016
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

21 sierpnia 2016 r. w Baryczy odbyło się parafialno-gminne święto dziękczynienia za plony. W dożynkach uczestniczyli Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Łukaszyk.

Czytaj więcej o: Dożynki Parafialno-Gminne w Baryczy

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Domaradzu

18 sierpnia 2016
Edward Jara

Zebranie wiejskieNa podstawie § 13 Statutu Sołectwa  Sołtys wsi Domaradz  zwołuje Z E B R A N I E   W I E J S K I E na dzień  28 sierpnia 2016 r. (niedziela) godz.  1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu

 

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Domaradzu

Sesja Rady Gminy w dniu 18 sierpnia 2016 r.

12 sierpnia 2016
Urszula Zając

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 466) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XX sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 18 .08. 2016r. (tj. czwartek) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 18 sierpnia 2016 r.

PROGRAM „WYPRAWKA SZKOLNA” W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

11 sierpnia 2016
Krystyna Bober

wyprawka szkolnaZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1045), pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udziela uczniom :

Czytaj więcej o: PROGRAM „WYPRAWKA SZKOLNA” W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Domaradz do szkół podstawowych, gimnazjum lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku szkolnym 2016/2017

1 sierpnia 2016
Krystyna Bober

dowożenie Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej o: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Domaradz do szkół podstawowych, gimnazjum lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku szkolnym 2016/2017

APEL o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

29 lipca 2016
Katarzyna Wójcik

Apel kanalizacjaKanalizacja sanitarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako pojemnik na odpady. Dlatego też, zwracamy się do jej użytkowników, aby nie wrzucali do kanalizacji:

  • pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki, podpaski, chusteczki nawilżane, tampony, wkładki higieniczne, itp.);
  • zużytych mopów, ścierek, szmat;
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli;
  • odpadków organicznych (np. kości, obierki, pozostałości jedzenia).
Czytaj więcej o: APEL o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOMARADZ

29 lipca 2016
Aleksander Kudła

Rocznica powstania1 sierpnia 2016 roku przypada 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.  Pragnąc uczcić to ważne w dziejach Narodu wydarzenie, a także złożyć hołd poległym i zamordowanym w czasie Powstania Warszawskiego w rocznicę godziny „W”   tj. o godzinie  17 00 włączone zostaną syreny alarmowe / dźwięk ciągły trwający 1 minutę/.

Wójt Gminy Domaradz

Jan Kędra

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOMARADZ

DNI GMINY DOMARADZ 2016 - część sportowa

25 lipca 2016
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

23 lipca 2016 roku odbyła się część sportowa tegorocznych DNI GMINY DOMARADZ. Młodzi piłkarze z Domaradz i Golcowej rozegrali bieg piłki nożnej, sześć drużyn wystartowało w turnieju plażowej piłki siatkowej i 18 zawodników wystartowało w biegach na 2 i 6 km.

Czytaj więcej o: DNI GMINY DOMARADZ 2016 - część sportowa