GMINA DOMARADZ

Najnowsze aktualności

Artykuły

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wieczystemu użytkownikowi

13 sierpnia 2018
Małgorzata Domaradzka

wykazNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018  roku poz. 994 z póź. zm. ) , w związku z art. 32 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. oku  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 poz. 121 ze zm. ) Uchwały  Nr XLII/265/2018  z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych .
Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
Działki  2325/1 o pow. 0,21 ha , 2325/3 o pow. 0,18 ha , 2325/4 o pow. 0,13 ha  położone w obrębie ewidencyjnym Golcowa , zapisane w księdze wieczystej  nr KS1B/00038742/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie .
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wieczystemu użytkownikowi

Sesja Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018r.

7 sierpnia 2018
Marta Pilch

sesja Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 466) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zaplanowano XLIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 14.08.2018r. (tj. wtorek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018r.

Oddano przebudowane drogi w Baryczy i Domaradzu

2 sierpnia 2018
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie Droga%20Barycz%20Bobrówka%20po%20przebudowie

Zakończono właśnie prace przy drogach Barycz - Bobrówka i Domaradz - Kozłówka. W ramach prac wykonano łącznie 1060m nowej nawierzchni. Łączny koszt prac to 222 944,98 zł. Zadanie było dofinansowane z PROW 2014-2020.

Czytaj więcej o: Oddano przebudowane drogi w Baryczy i Domaradzu

Kolejny sukces Koła Gospodyń Wiejskich w Domaradzu

31 lipca 2018
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Kolejny sukces odniosło Koło Gospodyń Wiejskich w Domaradzu, które na organizowanych 28 lipca w Lesku Targach Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa "Agrobieszczady 2018" zdobyło wyróżnienie za pasztet z dzika. Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej o: Kolejny sukces Koła Gospodyń Wiejskich w Domaradzu

Jubileusz 50-lecia par małżeńskich 2018

30 lipca 2018
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

26 lipca 2018 r. w remizie OSP w Golcowej Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które w tym roku obchodziły 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

 

Czytaj więcej o: Jubileusz 50-lecia par małżeńskich 2018

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych

24 lipca 2018
Krystyna Bober

InformacjaINFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOMARADZ, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI DOWOZEM ICH DZIECI DO PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKOŁY PODSTAWOWEJ, SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I OŚRODKA UMOŻLIWIAJACEGO REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

Czytaj więcej o: Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych

KOMUNIKAT STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

24 lipca 2018
Aleksander Kudła

Syrena1 sierpnia 2018 roku minie kolejna 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.  Pragnąc uczcić to ważne w dziejach Narodu wydarzenie, a także złożyć hołd uczestnikom  i cywilnym ofiarom Powstania, w całym kraju
w rocznicę godziny „W” tj. godzinie  17 00 włączone zostaną syreny.

 Podany zostanie sygnał trwający 1 minutę emitowany dźwiękiem ciągłym.

 Starosta Brzozowski

inż. Zygmunt BŁAŻ

 

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

Efekty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

20 lipca 2018
Tomasz Bober

BŻStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Czytaj więcej o: Efekty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

DNI GMINY DOMARADZ 2018 - część artystyczna

16 lipca 2018
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

15 lipca na stadionie w Domaradzu odbyła się część artystyczna tegorocznych obchodów DNI GMINY DOMARADZ. Mimo niekorzystnej pogody wielu mieszkańców i gości przybyło aby wspólnie bawić się i wysłuchać koncertów młodych wykonawców oraz zespołów Mythos i TOP GIRLS.

Czytaj więcej o: DNI GMINY DOMARADZ 2018 - część artystyczna

DNI GMINY DOMARADZ 2018 - część sportowa

16 lipca 2018
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

14 lipca 2018 roku na stadionie w Domaradzu od części sportowej rozpoczęły się tegoroczne obchody DNI GMINY DOMARADZ. Do rywalizacji w turnieju siatkówki plażowej przystąpiło 10 drużyn, zaś do biegów przełajowych na dystansie 6500m 11 biegaczy.

Czytaj więcej o: DNI GMINY DOMARADZ 2018 - część sportowa