GMINA DOMARADZ

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 19 września 2022 r.

13 września 2022

posiedzenie komisji rewizyjnejNa podstawie § 86 ust. 1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 19 września 2022r. (tj. poniedziałek) o godz. 8.30 (komisja wyjazdowa) w Urzędzie Gminy w Domaradzu sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.	Otwarcie posiedzenia.
2.	Przyjęcie porządku obrad.
3.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4.	Kontrola zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi za 2021 rok i 
pierwsze półrocze 2022 r.
5.	Kontrola stanu mienia komunalnego Gminy (komisja wyjazdowa)
6.	Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy (bieżące 
utrzymanie i inwestycje) w 2021 r. i 2022r.
7.	Sprawy różne
8.	Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
Bogusława Duplaga
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-13
Data publikacji:2022-09-13
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:976