GMINA DOMARADZ

1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

20 stycznia 2011

1% podatku dla Organizacji Pożytku PublicznegoNa terenie naszej Gminy działają dwie Organizacje Pożytku Publicznego, którym mogą Państwo przekazać jeden procent swojego podatku. Dzięki przekazaniu tych środków organizacje mogą prowadzić działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz organizacji działających w naszej Gminie należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Organizacje działające na terenie naszej Gminy, którym można przekazać 1% podatku to:

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2011-01-20
Data publikacji:2011-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:958