GMINA DOMARADZ

Władze Gminy

Wójt Gminy Domaradz - Marcin Tarabuła

Sekretarz Gminy Domaradz - Stanisław Gierula

Skarbnik Gminy Domaradz - Elżbieta Barud

Przewodniczący Rady Gminy  - Dariusz Dudek

RADA GMINY

 Komisje Rady Gminy

1. Komisja Rewizyjna
    
1.    Daniel Bryś   –  przewodniczący         
2.    Mateusz Płoucha -  członek        
3.    Karol Wójcik -  członek        
4.    Jerzy Bator -  członek        
5.    Danuta Fic -  członek        
6.    Barbara Łobaza -  członek        

2. Komisja Budżetu
        
1.    Ewa Mazur  – przewodniczący         
2.     Daniel Bryś  - członek        
3.    Edward Jara  - członek        
4.    Karol Wójcik - członek        
5.    Justyna Herbut - członek        
6.    Mateusz Czuba – członek        

3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji
        
1.    Justyna Herbut – przewodniczący         
2.    Jerzy Bator - członek        
3.    Bogusława Duplaga - członek        
4.    Mateusz Płoucha - członek        
5.    Edward Jara - członek        
6.    Danuta Fic- członek        

4. Komisja i Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
        
1.    Marta Anioł  –  przewodniczący         
2.    Barbara Łobaza -  członek        
3.    Ewa Mazur -  członek        
4.    Mateusz Czuba - członek        
5.    Bartłomiej Chyłek - członek        
6.    Wanda Krupa – członek        

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
        
1.    Bartłomiej Chyłek - przewodniczący         
2.    Marta Anioł - zastępca przewodniczącego        
3.    Bogusława Duplaga  - sekretarz        
4.    Wanda Krupa - członek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:30144