Informacja dla rolników dotycząca programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Domaradz!

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych  z terenu naszej gminy do składania deklaracji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin).

Wypełnioną deklarację wraz z załącznikami prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Domaradz pokój 19 do dnia 20.11.2019 r.

Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania zostanie  realizowany zostanie bezpłatny odbiór w/w  odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

UWAGA!!!!

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Domaradz dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w deklaracji prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji lub zmianie danych do Urzędu Gminy .

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-07
Data publikacji:2019-11-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Wójcik
Liczba odwiedzin:339