Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Rok 2023

Rok 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Tomasz Bober

Artykuły

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY DOMARADZ!

31 marca 2023
Angelika Mikoś
Przejdź do - UWAGA MIESZKAŃCY GMINY DOMARADZ!

Informujemy, że w ostatnim czasie odnotowujemy coraz więcej przypadków pojawienia się wilków na terenie naszej Gminy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, prosimy o zgłaszanie wszelkich obserwacji związanych                                    z pojawieniem się tych zwierząt na naszym terenie. Jeżeli zauważysz wilka blisko zabudowań (w przypadku zaatakowanych zwierząt gospodarskich prosimy udokumentować to fotografią lub filmem) niezwłocznie zgłoś ten fakt do Urzędu Gminy pokój numer 25 lub telefonicznie 13 43 47 041 wew. 30.

Twoja informacja pomoże nam podjąć odpowiednie działania mające na celu zapobieganiu ewentualnym zagrożeniom.

Przypominamy, że wilki są chronionymi gatunkami zwierząt i ich zabijanie lub odławianie jest zabronione. Dlatego też, jeśli natrafisz na wilka, nie podejmuj żadnych działań, a jedynie zgłoś to do odpowiednim służbom.

Ogłoszenie o przetargu

27 marca 2023
Małgorzata Domaradzka

przetargNa podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dz.U. 2021 poz. 1899 w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  Dz.U.2021 poz. 2213 ogłasza publiczny przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej   położonej w miejscowości  Golcowa  będącej własnością Gminy Domaradz.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023 rok

28 marca 2023
Sabina Lech
Przejdź do - Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023 rok

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Czytaj więcej o: Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023 rok

Zamontowano kolejne barierki

24 marca 2023
Tomasz Bober
Przejdź do - Zamontowano kolejne barierki

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przejeżdżających mostem na drodze Golcowa Zagrabina na moście zostały zamontowane barierki.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,, Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne 2023 r.

24 marca 2023
Tomasz Bober
Przejdź do - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,, Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne 2023 r.

24 marca 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu odbyły eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz wysłuchaniu najlepszych w części ustnej jury zdecydowało, że największa znajomością tematyki pożarniczej wykazali się:

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ,, Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne 2023 r.

Zebranie wiejskie w Baryczy

20 marca 2023
Urszula Zając

herbNa podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Barycz zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Barycz na dzień 26 marca 2023r. o godz. 8.45 w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Baryczy.

Czytaj więcej o: Zebranie wiejskie w Baryczy

Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w Golcowej

17 marca 2023
Tomasz Bober
Przejdź do - Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w Golcowej

Rozpoczęto właśnie realizację części wykonawczej zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap".  Prace rozpoczęły się w rejonie planowanego włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej i będą stopniowo obejmować kolejne obszary Golcowej. Wartość zadania: 13 900 008,60 zł brutto, Dofinansowanie z polski ład: 7 505 000,00 zł. Wykonawca zadania: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Czytaj więcej o: Rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w Golcowej

Bezpłatne wypełnianie wniosków obszarowych na terenie Gminy Domaradz

15 marca 2023
Sabina Kurdziel

podrPowiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzozowie informuje, że bezpłatne  wypełnianie wniosków obszarowych na terenie Gminy Domaradz odbywać się będzie w budynku  Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaradzu  w terminie: 15 marca -15 maja 2023 r. w dniach: środa, czwartek i  piątek o godzinie: 7.30 -14.30 tel: 723 977 402.

Zebranie wiejskie w Golcowej 26 marca 2023 r.

15 marca 2023
Urszula Zając

herbNa podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Golcowa zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Golcowa na dzień 26 marca 2023r. o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w Golcowej.

Porządek zebrania:

  1. Powitanie gości i zebranych mieszkańców- przedstawienie porządku zebrania
  2. Informacja z realizacji wykonanych zadań w Sołectwie Golcowa w 2022 roku
  3. Ustalenie zadań do realizacji na 2023 rok
  4. Dyskusja
  5. Wypracowanie wniosków
  6. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Sołectwa Golcowa

        Tadeusz Koza

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-05
Data publikacji:2023-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2024