Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Rok 2020

Rok 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualności z roku 2020

Autor: Tomasz Bober

Artykuły

Wyniki głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich 2020 r.

12 lipca 2020
Tomasz Bober

godłoAndrzej Duda zdecydowanie wygrał drugą turę głosowania w wyborach prezydenckich w Gminie Domaradz zdobywając 87,64% głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał 12,36% głosów. Frekwencja wyniosła 68,46 %.

wyniki

Ulotka informacyjna KRUS

10 lipca 2020
Tomasz Bober

krusNa prośbę brozowskiego oddziału KRUS prezentujemy poniżej ulotkę informacyjną pt. Pomocnik rolnika w języku polskim i języku ukraińskim. Ulotka ta skierowana jest zarówno do rolników zatrudniających pomocników przy pracach przy zbiorach, jak i do osób pracujących lub chcących podjąć pracę w tej formie. Ponadto z uwagi na statystyki Kasy wskazujące na duży odsetek osób narodowości ukraińskiej pracujących jako pomocnicy rolnika, Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej przygotowało w/w ulotkę w języku ukraińskim.

Wybory Prezydenckie - II tura 12 lipca 2020 r.

10 lipca 2020
Tomasz Bober

godloGłosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 12 lipca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100 w następujących lokalach wyborczych:

Czytaj więcej o: Wybory Prezydenckie - II tura 12 lipca 2020 r.

Spis rolny - nabór na rachmistrzów spisowych

3 lipca 2020
Tomasz Bober

spis rolnyOd poniedziałku 15 czerwca trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.  Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do Urzędu Gminy w Domaradzu. Nabór trwa do 8 lipca.Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu na formularzu, którego wzór zamieszczamy poniżej. Do przeprowadzenia spisu na terenie Gminy Domaradz zaangażowanych zostanie 2 rachmistrzów terenowych.  
Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

3 lipca 2020
Tomasz Bober

nieodpłatna pomoc prawnaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Czytaj więcej o: Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Budowa sieci wodociągowej

8 czerwca 2020
Katarzyna Wójcik

prowW dniu 08 czerwca 2020 r. Gmina Domaradz podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”.  W imieniu Gminy Domaradz umowę podpisali: Wójt Gminy Pan Jan Kędra przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Elżbiety Barud.

W imieniu  Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali: Wicemarszałek Województwa Pan Piotr Pilch oraz Członek Zarządu Pan Stanisław Kruczek.

Kwota pomocy wynosi 1 327 355,00 zł 

Czytaj więcej o: Budowa sieci wodociągowej

Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami

30 czerwca 2020
Tomasz Bober

zusZakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad naszym regionem, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

Czytaj więcej o: Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami

Apel Wójta Gminy Haczów o udział w akcji "Nie boimy się ratować życia"

30 czerwca 2020
Tomasz Bober

oddaj krew9 czerwca pracownicy samorządowi z naszej Gminy włączyli się do akcji zainaugurowanej przez Gminę Korczyna pt. „Nie boimy się ratować życia!”, w ramach której wspólnie oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krośnie. Do przyłączenia się do akcji zapraszamy Gminę Domaradz, Gminę Besko, Gminę Brzozów, Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Gminę Dydnia.

Pamiętajmy, że każda pomoc dla krwiodawstwa jest bezcenna.

 

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Absolutorium dla Wójta

30 czerwca 2020
Tomasz Bober

herb22 czerwca 2020 r.  Rada Gminy Domaradz jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Janowi Kędrze. Na posiedzeniu przedstawiony został Raport o stanie Gminy za 2019 rok oraz sprawozdania finansowe, które Rada Gminy przyjęła jednomyślnie.

Czytaj więcej o: Absolutorium dla Wójta

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-07
Data publikacji:2020-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5710