Kanalizacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Górne stawki za odpady komunalne i zbiorniki bezodpływowe

23 kwietnia 2021
Tomasz Śmigiel

Uchwała nr XXV. 152.2021

 Rady Gminy Domaradz

Z dnia 19 marca2021r.

 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Domaradz oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Domaradz

 

 

Czytaj więcej o: Górne stawki za odpady komunalne i zbiorniki bezodpływowe

Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domaradz

21 kwietnia 2021
Tomasz Śmigiel

Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domaradz na lata 2021-2024

Czytaj więcej o: Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domaradz

Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domaradz

11 lipca 2019
Tomasz Śmigiel

 

Lp.

Wyszczególnienie

Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług


Rodzaj cen i stawek opłat


W okresie od 11.05.2019r. do 10.05.2020r.


W okresie od 11.05.2020r. do 10.05.2021r.

1

Grupa 1

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³)

 

3,36

 

3,39

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

 

-

 

-

 

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Lista firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenia na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Domaradz

8 grudnia 2020
Tomasz Śmigiel

 Lista firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenia na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Domaradz , 36-230 Domaradz

 

Czytaj więcej o: Lista firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenia na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Domaradz

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

10 lipca 2019
Tomasz Śmigiel

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydawanie warunków na przyłącz kanalizacyjny

17 lutego 2017
Tomasz Śmigiel

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
  2. Kopia mapy zasadniczej z naniesiona koncepcją projektowanego przyłącza

 Miejsce załatwienia sprawy:

II piętro pokój nr 22

Tel. 13 43 47 041 wew. 27

 Opłaty:

Nie pobiera się

 Tryb odwoławczy:

Brak

 

Czytaj więcej o: Wydawanie warunków na przyłącz kanalizacyjny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-15
Data publikacji:2017-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10260