Kanalizacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domaradz

21 kwietnia 2021
Tomasz Śmigiel

Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domaradz na lata 2021-2024

Czytaj więcej o: Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domaradz

Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domaradz

11 lipca 2019
Tomasz Śmigiel

 

Lp.

Wyszczególnienie

Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług


Rodzaj cen i stawek opłat


W okresie od 11.05.2019r. do 10.05.2020r.


W okresie od 11.05.2020r. do 10.05.2021r.

1

Grupa 1

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³)

 

3,36

 

3,39

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

 

-

 

-

 

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Lista firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenia na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Domaradz

8 grudnia 2020
Tomasz Śmigiel

 Lista firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenia na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Domaradz , 36-230 Domaradz

 

Czytaj więcej o: Lista firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenia na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Domaradz

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

10 lipca 2019
Tomasz Śmigiel

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydawanie warunków na przyłącz kanalizacyjny

17 lutego 2017
Tomasz Śmigiel

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
  2. Kopia mapy zasadniczej z naniesiona koncepcją projektowanego przyłącza
  3. Kopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczonym numerem działki

 Miejsce załatwienia sprawy:

II piętro pokój nr 19

Tel. 13 43 47 041 wew. 23

 Opłaty:

Nie pobiera się

 Tryb odwoławczy:

Brak

 

Czytaj więcej o: Wydawanie warunków na przyłącz kanalizacyjny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-15
Data publikacji:2017-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4740