Projekty ze środków budżetu państwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu"

13 marca 2023
Tomasz Bober
Przejdź do - Podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu"

13 marca 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu".  Zakres rozbudowy obejmuje: prace remontowe w budynku technicznym niezbędne do demontażu starego i montażu nowego wyposażenia, rozbudowę istniejącego budynku oczyszczalni ścieków dla potrzeb instalacji projektowanych nowych reaktorów SBR oraz zbiornika STO, wykonanie rurociągów technologicznych, wykonanie niezbędnych instalacji technologicznych, wykonanie włączeń w istniejący ciąg technologiczny, rozbudowę systemu AKPiA, instalacji elektrycznych.

Czytaj więcej o: Podpisano umowę na realizację zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu"

Podpisano umowę na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

28 października 2022
Tomasz Bober
Przejdź do - Podpisano umowę na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

W dniu 25 października 2022 r. Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra podpisał umowę na realizację zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz" z Wykonawcą - Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Realizacja tego zadania przewiedziana jest do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączny koszt umowy to 5 190 358,92 zł.

Czytaj więcej o: Podpisano umowę na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu

15 czerwca 2022
Katarzyna Wójcik
Przejdź do - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu

Polski ładW dniu 14.06.2022 r. Gmina Domaradz otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu”.

Wartość dofinansowania wynosi:  5 000 000,00 zł

 

 

Czytaj więcej o: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

15 czerwca 2022
Katarzyna Wójcik
Przejdź do - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

Polski ładW dniu 14.06.2022 r. Gmina Domaradz otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz”.

Wartość dofinansowania wynosi:  5 000 000,00 zł

 

 

Czytaj więcej o: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap

21 marca 2022
Katarzyna Wójcik
Przejdź do - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etapW dniu 21.03.2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”. Została ona zawarta w wyniku postępowania zakupowego jakie zostało przeprowadzone. Wykonawcą zadania zostało: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., z Rzeszowa.  

Wartość umowy wynosi: 13 900 008,60 zł

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 505 000,00 zł.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”.

 

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap

Remont drogi Golcowa Ropa – Kudłówka dz. nr ewid. 2575, 2293, 2160, 1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa

28 maja 2021
Katarzyna Wójcik

godło flagaW dniu 30.03.2021 r. Gmina Domaradz decyzją Wojewody Podkarpackiego otrzymała zapewnienie o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadania „Remont drogi Golcowa Ropa – Kudłówka dz. nr ewid. 2575, 2293, 2160, 1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa”.

Zadanie to finansowane będzie ze środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami mającymi miejsce w czerwcu 2020 r.

Czytaj więcej o: Remont drogi Golcowa Ropa – Kudłówka dz. nr ewid. 2575, 2293, 2160, 1905 w km 0+200-1+460 w miejscowości Golcowa

Remont drogi Nowiny nr ewid. 10247 w km 0+000 -1+122 w miejscowości Golcowa

17 listopada 2020
Katarzyna Wójcik

Godło, flagaW dniu 23.10.2020 r. Gmina Domaradz decyzją Wojewody Podkarpackiego otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa na realizację zadania: Remont drogi Nowiny nr ewid. 10247 w km 0+000 -1+122 w miejscowości Golcowa”. Zadanie to realizowane jest w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi mającej miejsce w czerwcu 2020 r.

Czytaj więcej o: Remont drogi Nowiny nr ewid. 10247 w km 0+000 -1+122 w miejscowości Golcowa

Remont drogi Podhyb nr ewid. 9923/4, 9753/2, 9753/3 w km 0+750-1+024 w miejscowości Domaradz

16 listopada 2020
Katarzyna Wójcik

Godło, flagaW dniu 13.11.2020 r. Gmina Domaradz decyzją Wojewody Podkarpackiego otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa na realizację zadania: „Remont drogi Podhyb nr ewid. 9923/4, 9753/2, 9753/3 w km 0+750-1+024 w miejscowości Domaradz”. Zadanie to realizowane jest w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi mającej miejsce w czerwcu 2020 r.

Czytaj więcej o: Remont drogi Podhyb nr ewid. 9923/4, 9753/2, 9753/3 w km 0+750-1+024 w miejscowości Domaradz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-08
Data publikacji:2021-01-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4152