Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Koncertujemy w parku

22 czerwca 2022
Powiększ zdjęcie
Wszystkich sympatyków zajęć muzycznych w GOK w Domaradzu zapraszamy na występy artystyczne naszych uczniów.
Oprócz występów będzie można wziąć udział w grach, konkursach i zabawach integracyjnych.
 
Czytaj więcej o: Koncertujemy w parku

Absolutorium dla Wójta

18 czerwca 2022
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie Absulutorium%20dla%20Wójta

Na sesji  17 czerwca 2022 r. Rada Gminy Domaradz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaradz za 2021 r, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Domaradz, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła Wójtowi Gminy Domaradz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Domaradz za 2021 rok. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie przez 13 radnych.

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy radni jednogłośnie głosowali  za udzieleniem Wójtowi Gminy Domaradz Janowi Kędrze wotum zaufania za rok 2021.

Czytaj więcej o: Absolutorium dla Wójta

Transmisja sesji Rady Gminy 17 czerwca 2022 r.

17 czerwca 2022
Tomasz Bober

14 czerwca urząd czynny do 14:30

14 czerwca 2022
Tomasz Bober

UG do 14:00Uprzejmie informujemy, że 14 czerwca 2022 r. Urząd Gminy Domaradz będzie czynny w godz. 7:45-14:30.

Czytaj więcej o: 14 czerwca urząd czynny do 14:30

Nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska

10 czerwca 2022
Dorota Mendyka
Powiększ zdjęcie Logo%20Rady

Trwa nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Kandydatów można zgłaszać  do 30 czerwca 2022. W załączeniu prezentujemy zaproszenie Ministra Klimatu do udziału w Radzie.

Czytaj więcej o: Nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska

Zakaz podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego

7 czerwca 2022
Tomasz Śmigiel
Powiększ zdjęcie Zakaz%20podlewania

Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020, poz. 2028 ze zm.) ze względu na występującą bezdeszczową pogodę oraz utrzymujące się wysokie temperatury powietrza i duże pobory wody wprowadzam zakaz podlewania wodą z sieci wodociągowej trawników, sadów, ogródków, mycia samochodów oraz napełniania basenów, oczek wodnych na terenie Gminy Domaradz do odwołania.

Zakaz dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.  Zakaz obowiązuje od dnia 8 czerwca 2022r. do odwołania!

Jan Kędra

Wójt Gminy Domaradz

Czytaj więcej o: Zakaz podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego

Utrudnienia w ruchu - wyścig kolarski "Klasyk Podkarpacki"

7 czerwca 2022
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie Logo%20wyścigu

W związku z organizacją IV Wyścigu w Kolarstwie Szosowym „Klasyk Podkarpacki” w dniu 12 czerwca 2022 r. (Niedziela), wystąpią utrudnienia w ruchu w postaci zamknięcia dróg w obydwu kierunkach na trasie przejazdu:

GMINA DOMARADZ:

  • Przysietnica – Różanka – Golcowa (skręt na Ropa): 13:30 – 14:30
  • Golcowa (skręt na Ropa) – Ropa: 13:30 – 15:00
  • Magierów – Gwoźnica Górna: 13:40 – 14:40
Czytaj więcej o: Utrudnienia w ruchu - wyścig kolarski "Klasyk Podkarpacki"

Dzień Dziecka w Gminie Domaradz 2022

2 czerwca 2022
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Dzięki współpracy Wójta Gminy Domaradz, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu i SP w Baryczy, Rady Rodziców, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz udało się zorganizować na stadionie w Domaradzu imrezę z okazji Dnia Dziecka. Wzięli w niej udział dzieci i młodzież uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu oraz do Szkoły Podstawowej w Baryczy.

Czytaj więcej o: Dzień Dziecka w Gminie Domaradz 2022

Sesja Rady Gminy 17 czerwca 2022 r.

2 czerwca 2022
Dorota Mendyka

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz.559 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 17 czerwca  2022r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy  w Domaradzu w sali Nr 3  z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy 17 czerwca 2022 r.