Jesteś tutaj: Start / Kultura / Informacje GOK

Informacje GOK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wyborze

2 czerwca 2021

Informacja o wyborze na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu.

 

W wyniku przeprowadzonego otwartego naboru na stanowisko młodszego instruktora kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu została wybrana P. Jadwiga Kleczyńska zam.
w Domaradzu.

 

Uzasadnienie!

W wyniku ogłoszenia naboru w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu. Wyboru dokonano na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja w składzie:

1.Wojciech Walus - dyr. GOK Domaradz

2. Monika Stodolak - Główny Księgowy GOK Domaradz

 

Domaradz, 2021-05-31                                                                                                               

 

Nabór na instruktora kultury

19 maja 2021

 

DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMARADZU

OGŁASZA  NABÓR

NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Gminny Ośrodek Kultury
36-230 Domaradz 345
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (praca w godzinach popołudniowych)

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania konieczne:
-    wykształcenie minimum średnie (mile widziane specjalistyczne- teatr, plastyka)
      lub
-    studium animatorów kultury

Wymagania dodatkowe:
-    doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

-    doświadczenie w prowadzeniu zajęć teatralnych i plastycznych z dziećmi i młodzieżą,

-    znajomość komputera
-    duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność
-    komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie,
-    mile widziane prawo jazdy.

Zakres głównych zadań:
-    organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
-    inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych,
-    udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury,

Wymagane dokumenty:
-    list motywacyjny;
-    curriculum vitae;
-    kserokopie świadectw pracy;
-    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
-    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

-    List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

      (RODO)  oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Informacje dodatkowe:
-    Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, w godzinach 8:00 – 15:00, tel. /13/ 4347041 w. 61.
-    Dokumenty należy składać do dnia 28 maja 2021 r. włącznie, do godziny 15.00  w biurze Gminnego Ośrodka Kultury lub drogą pocztową (ważna jest data otrzymania) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 36-230 Domaradz 345 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na młodszego instruktora”.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone do dnia 31 maja 2021 r.

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOK

19 maja 2021

 

INFORMUJEMY,

 

że od 21 maja  2021 r. wznawiamy działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem ustalonym przez instruktorów w systemie stacjonarnym.

 

 Serdecznie zapraszamy!

 

Informacje dla czytelników

18 marca 2021

W związku z tymczasowym przeniesieniem (w okresie od 1 marca do 31 maja 2021 r.) kadry pracowniczej Gminnego Ośrodka Kultury do zabezpieczenia i obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Domaradz, prosimy o kontakt telefoniczny przed wizytą w placówkach bibliotecznych celem poinformowania o możliwości obsługi czytelnika w danej jednostce.

Powyższa obsługa realizowana jest w systemie rotacyjnym dla poszczególnych pracowników.

Informacje pod numerem: (13) 4347041, wewn. 61 lub 62

Za utrudnienia przepraszamy !

Czasowe zamknięcie Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek

5 listopada 2020

UWAGA !!!!

 

Ze względu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o czasowym zamknięciu instytucji Kultury, Informujemy, że od dnia 7 do 29 listopada br. zawieszamy działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu oraz Bibliotek na terenie Gminy Domaradz. 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOK

4 czerwca 2020

Szanowni Państwo!

Od 4  czerwca 2020 roku wznawia swoją działalność Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu na nowych zasadach.

Proszę Państwa o dokładne zapoznanie się z procedurami, które zostały opracowane w trosce o bezpieczeństwo uczestników zajęć i pracowników GOK, także obowiązkami rodziców wynikającymi z zaleceń.

W czasie obecności na zajęciach na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, pracowników GOK/uczestników zajęć/rodziców obowiązują Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

Więcej informacji znajdziecie państwo w zakładce Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Dane inspektora ochrony danych

1 sierpnia 2019
Tomasz Bober

Tomasz Bober

email: iod_gok@domaradz.pl

tel. 134347041

 

 

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

13 sierpnia 2019
Tomasz Bober

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu  36-230 Domaradz 345
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 36-230 Domaradz 345, e-mail: gok@domaradz.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań instytucji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych w zakresie jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-10
Data publikacji:2019-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6598