Sesja Rady Gminy 8 grudnia 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2023

herbNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję LIX sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 8 grudnia 2023r. (tj. piątek) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz 
 działaniach inwestycyjnych Gminy.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) przyznania w 2024r. dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków (projekt Uchwały Nr LIX.353.2023)
b) zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad kwotę wydatków
określoną 
w budżecie gminy na 2023 r. (projekt Uchwały Nr LIX.354.2023)
c) zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok (projekt Uchwały Nr 
LIX.355.2023)
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaradz
projekt Uchwały Nr LIX.356.2023)
e) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„DOMARADZ 1/2022” (projekt Uchwały Nr LIX.357.2023)
f) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaradz na lata 2024 – 2028 (projekt 
Uchwały Nr LIX.358.2023)

10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14. Zamknięcie sesji.

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-12-05
Data publikacji:2023-12-05
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:445