Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Transmisja sesji Rady Gminy Domaradz 25 marca 2019 r.

25 marca 2019
Tomasz Bober

Szczepienie lisów

22 marca 2019
Tomasz Bober

Komunikat o planowanej w dniach 4 - 13 kwietnia 2019 r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Czytaj więcej o: Szczepienie lisów

Zapraszamy na szkolenie: OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo

22 marca 2019
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo", poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Powyższe wydarzenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Termin szkolenia: 9 kwietnia 2019 r.

Miejsce szkolenia: PODR ul. Suszyckich 9, Boguchwała

Czytaj więcej o: Zapraszamy na szkolenie: OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo

Osobowości roku z Gminy Domaradz

21 marca 2019
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie
13 marca w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w plebiscycie Osobowość Roku. Czytelnicy Nowin wybrali osoby, które w 2018 r. wyróżniły się w kulturze, działalności społecznej i charytatywnej, samorządności oraz w biznesie.  W konkursie z powodzeniem startowali też przedstawiciele Gminy Domaradz. Na szczeblu powiatowym w kategorii  działalność społeczna  i charytatywna I miejsce zdobyła Bernadeta Głód, a w kategorii kultura I miejsce zdobył Józef Tomoń, który na etapie wojewódzkim zdobył III miejsce. Serdecznie gratulujemy.
Czytaj więcej o: Osobowości roku z Gminy Domaradz

Zarządzenie Wójta w sprawie mandatu sołtysa w Golcowej

19 marca 2019
Jan Kędra

Na podstawie § 26 ust. 8 Statutu Sołectwa Golcowa (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2016 r., poz. 3572) Wójt Gminy Domaradz zarządza co następuje:

W związku z utratą mandatu Sołtysa Sołectwa Golcowa przez Pana Andrzeja Wronę,

z a r z ą d z a m

wstąpienie w jego miejsce Pana Tadeusza Koza, który w wyborach w dniu  19 kwietnia 2015 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

Pan Tadeusz Koza pełni funkcję sołtysa Sołectwa Golcowa do czasu wyboru sołtysa w wyborach zarządzonych na dzień  7 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                  Jan Kędra

Czytaj więcej o: Zarządzenie Wójta w sprawie mandatu sołtysa w Golcowej

Sesja Rady Gminy Domaradz 25 marca 2019 r.

19 marca 2019
Dorota Mendyka

SesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz.994 ze zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 25 marca 2019r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Domaradz 25 marca 2019 r.

Informacja o opłatach za odpady komunalne w Golcowej

18 marca 2019
Tomasz Śmigiel

Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją dotychczasowego Sołtysa Wsi Golcowa do czasu wyboru nowego Sołtysa opłaty za odpady komunalne mieszkańcy Golcowej mogą uiszczać w Podkarpackim Banku Spółdzielczym oddział w Domaradzu oraz bezgotówkowo w Urzędzie Gminy w Domaradzu.

Czytaj więcej o: Informacja o opłatach za odpady komunalne w Golcowej

Warsztaty kulinarne

18 marca 2019
Tomasz Bober
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz  informuje, że w dniu 25 marca 2019 w godz.  10:00-12:00 w Budynku Agronomówki Domaradz 298, odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.Zapraszamy!
Czytaj więcej o: Warsztaty kulinarne

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Golcowej

15 marca 2019
Dorota Mendyka

wybory golcowaWójt Gminy Domaradz informuje, że na dzień 07 kwietnia 2019r. zarządzone zostały wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Golcowa. Głosowanie odbędzie się w Zespole Szkół w Golcowej w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kandydatów na Sołtysa i kandydatów na członków Rady Sołeckiej można zgłaszać do 25 marca 2019r. do Gminnej Komisji Wyborczej. Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Domaradzu. pok. Nr 6, we wszystkie dni robocze, w godzinach od 14.00 do 15.30.

Kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej należy zgłaszać do Urzędu Gminy Domaradz, pok. Nr 6 do dnia 25 marca 2019r. do godz. 15.30.

 

Czytaj więcej o: Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Golcowej