Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

E-faktury za wodę i ścieki

13 maja 2021
Tomasz Śmigiel

E-fakturyUrząd Gminy informuje, że istnieje możliwość przesyłania faktur za wodę i ścieki drogą elektroniczną. E-faktury mogą być wysyłane do odbiorcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy, po uprzedniej akceptacji przez odbiorcę tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie oświadczenia o zgodzie.

W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania faktur drogą elektroniczną prosimy o dostarczenie wypełnionego oświadczenia do Urzędu Gminy w Domaradzu lub przesłanie podpisanego elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym za pomocą platformy E-PUAP lub na adres e-mail: gmina@domaradz.pl

Czytaj więcej o: E-faktury za wodę i ścieki

Nowy plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu

12 maja 2021
Powiększ zdjęcie

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu uruchomiono właśnie nowy plac zabaw dla najmłodszych dzieci.  Mogą z niego korzystać między innymi dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu.

Czytaj więcej o: Nowy plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu

Zebranie wiejskie w Domaradzu

11 maja 2021
Tomasz Bober

Zebranie wiejskieNa podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Sołectwa Domaradz zwołuję Zebranie wiejskie Wsi Domaradz na dzień 16 maja 2021 r. o godz. 10.00 (niedziela) w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Czytaj więcej o: Zebranie wiejskie w Domaradzu

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji 12 maja 2021 r.

6 maja 2021
Urszula Zając

Posiedzenie komisjiNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) informuję o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji, które odbędzie się w dniu 12 maja 2021r. (tj. środa) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji 12 maja 2021 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 13 maja 2021 r.

6 maja 2021
Urszula Zając

Posiedzenie komisjiNa podstawie § 64 ust.2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) informuję o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 maja 2021r. ( tj. czwartek ) o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala  Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 13 maja 2021 r.

ZUS przypomina - kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

4 maja 2021
Tomasz Bober

zus przypominaRodzice mogą nadal korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo do niego zostało przedłużone do 9 maja.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku
z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia tych placówek.

Czytaj więcej o: ZUS przypomina - kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

POŻYCZKI JAKO WSPARCIE FINANSOWE KOWR

4 maja 2021
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Czytaj więcej o: POŻYCZKI JAKO WSPARCIE FINANSOWE KOWR

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

29 kwietnia 2021
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie Pomóż%20Seniorowi

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. I będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Czytaj więcej o: Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

Transmisja sesji Rady Gminy 27 kwietnia 2021 r.

27 kwietnia 2021
Tomasz Bober