Sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Domaradz Raportu o stanie gminy Domaradz za 2022 rok i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

26 maja 2023
Dorota Mendyka

herbZgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.)Wójt Gminy Domaradz przedstawił Radzie Gminy „Raport o stanie gminy Domaradz za rok 2022”, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.domaradz.pl/Raporty_o_stanie_gminy                       

W związku z powyższym chcę poinformować, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Domaradz, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Domaradz, zostanie przeprowadzona debata nad w/w Raportem, podczas, której mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Domaradz.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w czasie debaty, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (formularz zgłoszenia do pobrania poniżej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja tj. do dnia 15 czerwca 2023r. Do debaty nad raportem dopuszczonych zostanie 15 mieszkańców, według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz zgłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Wolanin

Czytaj więcej o: Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Domaradz Raportu o stanie gminy Domaradz za 2022 rok i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 maja 2023 r.

19 maja 2023
Dorota Mendyka

herbNa podstawie § 86 ust. 1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 25.05.2023r. (tj. czwartek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 maja 2023 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji w dniu 24 maja 2023 r.

19 maja 2023
Dorota Mendyka

Na podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji, które odbędzie się w dniu 24 maja 2023r. (tj. środa) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji w dniu 24 maja 2023 r.

Transmisja sesji Rady Gminy 16 maja 2023 r.

16 maja 2023
Tomasz Bober

Sesja Rady Gminy 16 maja 2023 r.

9 maja 2023
Dorota Mendyka

SesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz.40) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję L (50) sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 16 maja 2023r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminyw Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy 16 maja 2023 r.

Transmisja sesji Rady Gminy 5 kwietnia 2023 r.

5 kwietnia 2023
Tomasz Bober

Sesja Rady Gminy 5 kwietnia 2023 r.

3 kwietnia 2023
Urszula Zając

sesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz.40) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała  Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 05 kwietnia 2023r. (tj. środa ) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy 5 kwietnia 2023 r.

Transmisja sesji Rady Gminy 22 marca 2023 r.

22 marca 2023
Tomasz Bober

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 24 marca 2023 r.

20 marca 2023
Urszula Zając

herbNa podstawie § 86 ust. 1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 24 marca 2023r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 24 marca 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-04
Data publikacji:2015-12-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:27652