Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

  Inspektor ochrony danych:
 
Karolina Sznajder
tel. 134347041
e-mail: iod@domaradz.pl
 
Autor: Tomasz Bober

Artykuły

Ochrona danych osobowych

25 maja 2018
Wioleta Pełdiak

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Gminy w Domaradzu Inspektor Ochrony Danych, 36-230 Domaradz 345
lub e‑mail iod@domaradz.pl
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
 

Monitoring wizyjny w Urzędzie – informacja

28 stycznia 2019
Tomasz Bober

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345.

Monitoring wizyjny obejmuje :

a)części zewnętrzne infrastruktury Gminy Domaradz:

- płyta stadionu w Domaradzu wraz z budynkiem zaplecza sportowego i parkingiem,

- park gminny i przyległy parking

  1. b) części wewnętrzne infrastruktury Gminy Domaradz:

- hol na parterze budynku Urzędu Gminy w Domaradzu, wejście do budynku i wyjście ewakuacyjne,

- stacja uzdatniania wody w Golcowej

- oczyszczalnia ścieków w Domaradzu

i stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 7 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.

Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9182