Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Gmina Domaradz przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

3 listopada 2022
Stanisław Gierula
Powiększ zdjęcie Gmina%20Domaradz%20przystępuje%20do%20zakupu%20paliwa%20stałego%20do%20dnia%2031%20grudnia%202022%20r.%20

Na podstawie artykułu 31 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Domaradz informuje, że Gmina Domaradz przystępuje do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji na temat procedury zakupu zamieścimy w najbliższym czasie.

Czytaj więcej o: Gmina Domaradz przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

3 listopada 2022
Sabina Lech

Opieka wytchnieniowaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaradzu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Czytaj więcej o: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

KONCERT "Tu wszędzie Polska,tu Ojczyzna"

2 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

W niedzielę 30 października na deskach naszej sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu odbył się koncert: "Tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna". Jego uczestnikami były dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do GOKU.

Wyśpiewane przez uczniów zajęć wokalnych treści piosenek patriotycznych, przywołały wspomnienia o dawnej, walecznej Polsce.

Młodzi tancerze w barwach biało-czerwonych przypomnieli o symbolach narodowych oraz mocno zakorzenionej w Polakach wierze.

Odgrywane sceny teatralne wspomagane przez zaprzyjaźnionych z GOKiem recytatorów sprawiły, że na chwilę staliśmy się kochającymi i walecznymi Polakami z tamtych czasów.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli obejrzeć niedzielne widowisko na żywo! Zapraszamy na kolejne koncerty i spektakle!

Czytaj więcej o: KONCERT "Tu wszędzie Polska,tu Ojczyzna"

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

2 listopada 2022
Małgorzata Domaradzka

nieruchomości do dzierżawyNa podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 poz. 1990 )  Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości   gruntowej  stanowiąca własność gminy Domaradz  przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat trzech.

 

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Podpisano umowę na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

28 października 2022
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie Podpisanie%20umowy

W dniu 25 października 2022 r. Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra podpisał umowę na realizację zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz" z Wykonawcą - Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Realizacja tego zadania przewiedziana jest do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączny koszt umowy to 5 190 358,92 zł.

Czytaj więcej o: Podpisano umowę na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz

Sesja Rady Gminy 4 listopada 2022 r.

28 października 2022
Urszula Zając

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz.559 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 04 listopada  2022r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy 4 listopada 2022 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu 3 listopada 2022 r.

28 października 2022
Urszula Zając

Posiedzenie komisji budżetuNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu,  które odbędzie się w dniu  03 listopada 2022r. (tj. czwartek ) o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Budżetu 3 listopada 2022 r.

Informacja ZUS

28 października 2022
Tomasz Bober

Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS

informacje zusOd 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Obecnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil z rolą płatnika.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r.

 

 

Czytaj więcej o: Informacja ZUS

KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

28 października 2022
Tomasz Bober

konkurs KRUSZapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Konkurs ma na celu upowszechnianie w¶ród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem loguj± się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwi±zuj± test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotycz±cych zapobiegania skutkom niewła¶ciwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. ¶rodków ochrony ro¶lin, nawozów, paliw itp. Do rozwi±zania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przegl±darek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00. Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Czytaj więcej o: KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”