Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOMARADZ 1/2022”

13 października 2022
Katarzyna Wójcik

ObwieszczenieNa podstawie art. 17 pkt 1 i art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).

zawiadamiam o podjęciu przez RADĘ GMINY DOMARADZ UCHWAŁY NR XLIII/262/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO„DOMARADZ 1/2022Przedmiotem opracowania planu, jest wyznaczenie terenu produkcji w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „DOMARADZ 1/2022”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania  ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMARADZ

13 października 2022
Katarzyna Wójcik

ZawiadomienieNa podstawie art. 11 pkt 1 i art. 11 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.).

zawiadamiam o  podjęciu przez RADĘ GMINY DOMARADZ UCHWAŁY NR XLIII/261/2022  z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz Przedmiotem opracowania zmiany Studium, jest obszar, którego granice wskazano na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMARADZ o przystąpieniu do sporządzania  ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMARADZ

Zamknięcie drogi Barycz-Izdebki

13 października 2022
Tomasz Bober

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  Nr 1936R Barycz – Izdebki w km 2+890 – 3+400 w miejscowości Wesoła – Magierów w dniu 18,19.10.2022r. (wtorek,  środa ) w godz. od 8.00 do 17.00  i w km 0+000 - 0+160w m. Barycz  w dniu 20.10.2022r. (czwartek) w godz. od 8.00 do 11.00   związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi.

 Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów

Anna Pytlak

Czytaj więcej o: Zamknięcie drogi Barycz-Izdebki

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 17 października 2022 r.

13 października 2022

Posiedzenie komisjiNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 17 października 2022r. tj. ( poniedziałek ) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 17 października 2022 r.

Zamknięcie drogi Domaradz-Przysietnica od 17 do 19 października 2022 r.

12 października 2022
Tomasz Bober

Zamknięcie drogi powiatowejZarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km  2+905 – 5+990 w m. Golcowa i Domaradz (odcinek od końca chodnika za stadionem w m. Golcowa do przystanku koło szkoły w m. Domaradz) w dniach od 17.10.2022r. (poniedziałek)  do 19.10.2022r. (środa) w godz. od 8.00 do 18.00 w związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni.

Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów

Anna Pytlak

Czytaj więcej o: Zamknięcie drogi Domaradz-Przysietnica od 17 do 19 października 2022 r.

Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

7 października 2022
Tomasz Bober

Dostawa żywnościW dniu 14 października 2022 w godz. 13:00 - 18:00 będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu

Miejsce wydawania żywności:

  • budynek OSP Domaradz-Góra

Harmonogram wydawania:

  • 13:00 - mieszkańcy Baryczy
  • 14:30 - mieszkańcy Golcowej
  • 16:00 - mieszkańcy Domaradza.
Czytaj więcej o: Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Zamknięcie drogi Domaradz-Przysietnica od 10 do 11 października 2022 r.

6 października 2022
Tomasz Bober

Zamknięcie drogiZarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km  2+905 – 5+990 w m. Golcowa i Domaradz (odcinek od końca chodnika za stadionem w m. Golcowa do przystanku koło szkoły w m. Domaradz) dodatkowo w dniach od 10.10.2022r. (poniedziałek)  do 11.10.2022r. (wtorek) w godz. od 8.00 do 18.00 w związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni.

 

Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów

Anna Pytlak

Czytaj więcej o: Zamknięcie drogi Domaradz-Przysietnica od 10 do 11 października 2022 r.

Bezpłatne webinarium „Wsparcie dla rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury”.

6 października 2022
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie Plakat%20webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie dla rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury”. Dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja: A 1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji I skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Webinarium odbędzie się  19 października 2022 r. od godz. 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/wsparcie-dla-rolnikow/register

 

 

Czytaj więcej o: Bezpłatne webinarium „Wsparcie dla rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury”.

Konkurs "Nasz zabytek"

6 października 2022
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie Konkurs%20

Uwaga, Podkarpacie! Zabytek z twojego województwa ma szansę na milion złotych! Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most.

Mieszkasz na Podkarpaciu? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 3 października do 1 listopada 2022 r.

 

Czytaj więcej o: Konkurs "Nasz zabytek"