Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 23 kwietnia 2021 r.

21 kwietnia 2021
Dorota Mendyka

Posiedzenie komisjiNa podstawie § 64 ust.2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021r. ( tj. piątek ) o godz. 11.30  w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala  Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 23 kwietnia 2021 r.

Zawiadomienie Starosty Brzozowskiego

20 kwietnia 2021
Tomasz Bober
ewidencja grutów Barycz projektNa podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Barycz, jednostka ewidencyjna Domaradz, które odbędzie się w dniach roboczych:
  • od 10.05.2021 r. do 28.05.2021 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, w pokoju nr 37 (sala narad)
  • oraz dodatkowo od 10.05.2021 r. do 14.05.2021 r. w godz. od 8:00 do 16:00 w pomieszczeniach Remizy Strażackiej w Baryczy.
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Brzozowskiego

Sesja Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2021 r.

20 kwietnia 2021
Dorota Mendyka

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz.713 ze zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 27 kwietnia 2021r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Ptasia grypa

19 kwietnia 2021
Tomasz Bober

Ptasia grypaW związku ze stwierdzeniem ognisk choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie powiatów: ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego i krośnieńskiego Wojewoda Podkarpacki rozporządzeniem nr 12/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku zakazuje czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Nakaz obowiązuje do momentu jego odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej o: Ptasia grypa

Zmiana zasad zgłaszania szkód łowieckich

19 kwietnia 2021
Małgorzata Domaradzka

Zarząd Koła Łowieckiego „SZARAK” w Błażowej informuje, że z dniem 15 kwietnia 2021 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia zmieniono zasadę przyjmowania zgłoszeń o szkodach łowieckich.

Szkodę należy zgłaszać na załączonym wzorze na adres email: ryszardhus55@gmail.com lub listownie na adres: Koło Łowieckie „SZARAK” w Błażowej Ryszard Hus, Błażowa Dolna 257, 36-030 Błażowa.

Czytaj więcej o: Zmiana zasad zgłaszania szkód łowieckich

Konkurs plastyczny "Kultura i tradycja w moim narodzie"

19 kwietnia 2021
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie Plakat%20konkursowy

Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 6-14 latuczęszczających do szkół podstawowychi świetlicpozaszkolnych na terenie województwa podkarpackiego. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spisanie się przez internet rodzica /opiekuna prawnego Uczestnika na stronie spis.gov.pl. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie i przesłanie pracy plastycznej nawiązującej do tytułu Konkursu.Technika wykonania prac jest dowolna(np. rysowanie, malowanie, wyklejanie itd.).

Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny "Kultura i tradycja w moim narodzie"

Szczepienie lisów

19 kwietnia 2021
Małgorzata Domaradzka

komunika PWETKomunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego lekarza weterynarii o planowanej w dniach 1-11 maja 2021 r. wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej o: Szczepienie lisów

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

19 kwietnia 2021
Tomasz Bober

zgłaszanie przez E-puapKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Czytaj więcej o: Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

12 kwietnia 2021
Tomasz Bober

Dostawa żywnościW dniach 19 i 20 kwietnia 2021 r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

  • 19 kwietnia – godz. 14:00-20:00 mieszkańcy Domaradza
  • 20 kwietnia
    • godz. 11:30-13:30 mieszkańcy Baryczy,
    • godz. 14:30-16:00 mieszkańcy Golcowej

Miejsce wydawania żywności:

  • remiza OSP Domaradz Góra
Czytaj więcej o: Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020