Remont drogi Podhyb nr ewid. 9923/4, 9753/2, 9753/3 w km 0+750-1+024 w miejscowości Domaradz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2020

Godło, flagaW dniu 13.11.2020 r. Gmina Domaradz decyzją Wojewody Podkarpackiego otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa na realizację zadania: „Remont drogi Podhyb nr ewid. 9923/4, 9753/2, 9753/3 w km 0+750-1+024 w miejscowości Domaradz”. Zadanie to realizowane jest w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi mającej miejsce w czerwcu 2020 r.

W dniu 16.11.2020 r. Gmina Domaradz podpisała umowę o roboty budowlane na realizację w/w zadania. Zakończenie zadania planowane jest w terminie do dnia 15.12.2020 r.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi: 61 456,51 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 49 165,00 zł.

 Zadanie to polega na remoncie drogi Podhyb w miejscowości Domaradz polegającym na położeniu nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 9 cm oraz utwardzeniu poboczy. Długość remontowanej drogi to 274 mb.

 Celem realizacji zadania jest polepszenie jakości życia mieszkańców miejscowości Domaradz w przysiółku Podhyb poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej. Dzięki temu ułatwieniu ulegną kontakty przestrzenne mieszkańców zamieszkujących obszar wokół remontowanej drogi.

Godło, flaga

 

Autor: Katarzyna Wójcik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-16
Data publikacji:2020-11-16
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1924