Nowe wodociągi w Domaradzu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2015

Nowe wodociągi w DomaradzuW Gminie Domaradz w chwili obecnej funkcjonują 2 stacje uzdatniania wody SUW Domaradz-Poręby – dostarczający wodę mieszkańcom przysiółka Poręby oraz oddany do użytkowania w roku 2014 SUW Golcowa – dostarczający wodę mieszkańcom Golcowej i Domaradza.

Wodociąg Golcowa posiada zbiorniki wody pitnej V- 150m3 i V- 50 m3 zlokalizowane w Golcowej oraz V- 200 m3 w Domaradzu

Wodociąg Domaradz –Poręby posiada zbiornik wody pitnej V- 50 m3

Gmina posiada 29,6 km sieci wodociągowej ( Poręby- 5,44 km, Golcowa 24,18 km)

Obecnie podłączonych do sieci wodociągowej jest 185 budynków, korzystają z niej zarówno gospodarstwa domowe jak również: szkoły, ośrodki zdrowia, remizy strażackie

Funkcjonuje również oczyszczalnia ścieków w Domaradzu, która przyjmuje ścieki poprzez sieć kanalizacyjną od 653 gospodarstw domowych. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 55,4km.

Więcej informacji na temat przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. 19, tel. 13 4347041 w. 23

W sprawach eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można kontaktować się pod numerem telefonu 134347041 w. 27

 

SUW Golcowa

SUW Golcowa

 

SUW Golcowa ze zbiornikiem V-150 m3

SUW Golcowa ze zbiornikiem V-150 m3

 

Zbiornik V-200m3 w Domaradzu

Zbiornik V-200m3 w Domaradzu

 

SUW Domaradz-Poręby

SUW Domaradz-Poręby

 

Zbiornik wody Golcowa V-50m3

Zbiornik wody Golcowa V-50m3

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-01-30
Data publikacji:2015-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:906