Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2017

wykaz nieruchomościNa  podstawie art.  15 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (dz.U.2016 r. poz. 2147) Wójt  Gminy Domaradz   wykonując  uchwałę Rady Gminy  Domaradz  nr XXX.200.2017 z dnia 28 Lipca  2017 roku podaje  do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości s stanowiących współwłasność  Gminy Domaradz z osobą fizyczną  do zbycia w drodze zamiany.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Całkowita powierzchnia nieruchomości

/ha/

Opis nieruchomości

Cena   udziału  w

½  nieruchomości

Wartość działki

Domaradz

12157

0,10

Niezabudowana, teren działki  pokryty trawą oraz samosiewami drzew i krzewów

4500

9000

Domaradz

12163

0,15

Niezabudowana  teren działki pokryty trawami  o niskiej wartości użytkowej.

3600

7200

Domaradz

12165

0,08

Kształt działki regularny  działka nie posiada dostępu do drogi dojazd odbywa się przez działki sąsiednie.

1100

2200

Domaradz

12189

0,17

Teren działki  lekko pochyły  pokryty trawą i samosiewem drzew.

1100

2200

RAZEM

 

0.50

 

10 300

20 600

Domaradz

12196

0,04 ha

Teren działki zakrzaczony pokryty trawami  nie posiada dostępu do drogi

250

500

Domaradz

12211

0,20

Teren działki płaski  w całości pokryty trawą , brak dostępu do drogi.

1400

2800

Domaradz

 

12216

0,09

Teren płaski pokryty trawa

750

1500

Domaradz

12256

0,04

Teren działki lekko pochyły pokryty trawą

200

400

Domaradz

12257

0,06 ha

Teren działki lekko pochyły pokryty trawą

300

600

Domaradz

12262

0,16

Teren działki lekko pochylony pokryty trawa i  samosiewami drzew.

750

1500

Domaradz

12274

0,06  

Teren działki lekko pochylony pokryty trawą i samosiewami drzew

850

1700

Domaradz

12287

0,08

Teren działki lekko pochylony pokryty trawa i samosiewami drzew

850

1700

Domaradz

12306

0,05 

Teren działki pochyły pokryty trawami i samosiewami drzew

800

1600

Domaradz

12312

0,12

Teren działki pochyły pokryty samosiewami drzew

1900

3800

Domaradz

12313

0,08

Teren działki pochyły pokryty samosiewami drzew

1300

2600

Domaradz

12317

0,05 ha

Teren działki pokryty samosiewem drzew mieszanych

950

1900

Razem

 

1,03

 

10 300

20 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  19.10.2017 r. do  13 listopad 2017r

Termin do złożenia  wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i pkt 2 zgodnie  z ustawą o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 r. z póź. zm. upływa z dniem   04 grudzień 2017  rok.

 

Zgodnie z art. 37 ust.2   ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli :

zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny.

Osoby zainteresowane zamiana nieruchomości  o której mowa  w niniejszym wykazie  winny zapozna ć  się z –przedmiotem zamiany w siedzibie Urzędu Gminy   Domaradz pok. 25

od 8-15

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1521