Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Rok 2021

Rok 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapraszamy do podłączania do wodociągu w Baryczy

7 października 2021
Tomasz Śmigiel
Przejdź do - Zapraszamy do podłączania do wodociągu w Baryczy

W związku z zakończeniem budowy sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w Baryczy zapraszamy wszystkich mieszkańców w pobliżu których przebiega wodociąg do podłączania się do niego.

Szczegółowych informacji na temat podłączenia udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu 13 4347041 w. 25 lub 27.

Uroczyste otwarcie przebudowanego boiska w Baryczy

5 października 2021
Przejdź do - Uroczyste otwarcie przebudowanego boiska w Baryczy

1 października miało miejsce uroczyste oddanie do użytkowania boiska sportowego w Baryczy. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Zdzisław Szmyd – starosta powiatu brzozowskiego, Jacek Adamski – wicestarosta powiatu brzozowskiego, Jan Kędra – wójt Gminy Domaradz, Ks. Krzysztof Pichur – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Józefa w Baryczy, Stanisław Gierula – sekretarz Gminy Domaradz, Elżbieta Barud - skarbnik Gminy Domaradz, Stefan Wolanin – przewodniczący Rady Gminy Domaradz, Adam Stec – radny wsi Barycz, Tadeusz Sowa – radny wsi Barycz, Helena Stec – sołtys wsi Barycz, Katarzyna Wójcik – kierownik referatu rozwoju gospodarczego gminy, Wioleta Józefczyk – kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Domaradzu oraz grono nauczycielskie wraz z Panią Dyrektor, rodzice i uczniowie.

 

Czytaj więcej o: Uroczyste otwarcie przebudowanego boiska w Baryczy

Szczepienie psów

1 października 2021
Grażyna Kielar
Przejdź do - Szczepienie psów

Poniżej podajemy harmonogram szczepienia psów przeciw wsciekliźnie w dniu 2 października 2021 r. (sobota)

09:30 - 10:00 - za domem handlowym

10:10 - 10:30 - parking koło cmentarza

10:40 - 11:20 plac obok p. Sołtysa

11:30 - 12:10 plac obok remizy Domaradz-Góra

12:20 - 13:00 koło kościoła na Zatylu

13:10 - 13:40 koło Domu Strażaka Domaradz Poręby

13:50 - 14:10 Płosina koło kiosku

koszt szczepienia 30 zł

Zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w Baryczy

23 września 2021
Tomasz Śmigiel
Przejdź do - Zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w Baryczy

Zakończono budowę sieci wodociągowej wraz infrastrukturą w Baryczy. W ramach budowy wykonano następujące prace: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby, polegające na wykonaniu sieci wodociągowej o łącznej długości 5 701 mb., wraz z pięcioma hydrantami, zasuwami oraz studniami z reduktorem - stabilizatorem ciśnienia,  wykonanie kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia z przyłączem energetycznym i agregatem prądotwórczym w Domaradzu oraz wykonanie zbiornika na wodę pitną o pojemności 100 m3 w Baryczy.

Czytaj więcej o: Zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w Baryczy

Przebudowa dróg gminnych

17 września 2021
Katarzyna Wójcik
Przejdź do - Przebudowa dróg gminnych

W ostatnim czasie Gmina Domaradz oddała do użytkowania kolejne odcinki dróg gminnych w miejscowości Domaradz. Zadania te polegały na przebudowie dróg gminnych w następującym zakresie:

1)    „ Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid 9183, 9241 w Domaradzu”

2)    „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid 9723 w Domaradzu”

3)    „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid 12701/15, 12701/16 w Domaradzu”

4)    „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1781, 1815 w Domaradzu”

Całkowita wartość robót budowlanych to kwota:   286 530,89 zł.  Zadanie to zostało sfinansowane z własnych środków budżetowych.

Remont chodnika na Pańskim

14 września 2021
Tomasz Bober
Przejdź do - Remont chodnika na Pańskim

Rozpoczął się właśnie remont chodnika biegnącego wzdłuż przysiółka Pańskie. Gmina Domaradz zakupiła kostkę brukową potrzebną do wymiany jego nawierzchni, zaś prace wykonuje firma wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Domaradzu

14 września 2021
Aleksander Kudła
Przejdź do - Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Domaradzu

W sobotnie popołudnie 11 września br. w sali Domu Strażaka w Domaradzu Góra odbył się  XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Delegaci z poszczególnych jednostek OSP Gminy Domaradz, zebrali się  aby podsumować minioną kadencję, udzielić zarządowi absolutorium, wybrać władze na  kolejną kadencję oraz uchwalić program działania na lata 2021-2026.

Czytaj więcej o: Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Domaradzu

Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

13 września 2021
Tomasz Bober

Dostawa żywnościW dniach 16 września od godz. 14:00 do 18:00  i 17 września 2021 r. od godz. 10:00 do 15:00 będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu.

Miejsce wydawania żywności:

  • remiza OSP Domaradz Góra
Czytaj więcej o: Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI – rok szkolny 2021/2022

3 września 2021
Wioleta Józefczyk

Kontrola obowiązku naukiRodzice dzieci urodzonych  w 2004, 2005 i w 2006 roku, zamieszkałych na terenie gminy Domaradz.

Wójt Gminy Domaradz zwraca się z prośbą do rodziców / opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się poza Gminą Domaradz lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2021 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16-18 lat. Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów.

Czytaj więcej o: KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI – rok szkolny 2021/2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-05
Data publikacji:2021-01-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:20233