Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji w dniu 24 maja 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2023

Na podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji, które odbędzie się w dniu 24 maja 2023r. (tj. środa) o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaradz za 
2022 rok
5. Wydanie opinii w sprawie Raportu o Stanie Gminy Domaradz za 2022 
rok
6. Ocena pracy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za 
2022r. - rozpatrzenie wniosku
7. Sprawy bieżące, zaopiniowanie materiałów na sesję.
8. Zakończenie

Przewodniczący Komisji
Anna Duplaga
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-05-19
Data publikacji:2023-05-19
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:542