Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 maja 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2023

herbNa podstawie § 86 ust. 1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 25.05.2023r. (tj. czwartek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.	Otwarcie posiedzenia.
2.	Przyjęcie porządku obrad
3.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4.	Analiza wykonania budżetu za 2022r.
5.	Analiza sprawozdania finansowego Gminy za 2022r. wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6.	Analiza raportu o stanie gminy.
7.	Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu oraz 
wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium 
dla Wójta Gminy.
8.	Opinie do bieżących projektów uchwał.
9.	 Sprawy bieżące.
10.	 Zakończenie
Przewodniczący Komisji

Bogusława Duplaga
Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-05-19
Data publikacji:2023-05-19
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:559