Realizacja programu Czyste Powietrze w Gminie Domaradz

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2024

Do 31 marca 2024 roku do programu Czyste Powietrze zostało złożonych 104 wnioski z terenu naszej gminy. Podpisano łącznie 83 umów a 43 z nich zostały już w pełni zrealizowane.  Mieszkańcom naszej gminy wypłacono łącznie 1 470 272,73 zł.

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Celem programu jest walka ze smogiem.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na:

 • audyt energetyczny, który pozwoli ci uzyskać kompletną informacje, jak:
  • najskuteczniej ocieplić budynek,
  • wybrać najlepsze dla twojego domu źródło ciepła,
  • uzyskać maksymalną dotację, a następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła,
 • instalację CO (centralne ogrzewanie) i CWU (ciepła woda użytkowa),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty:

 • zakończone (oprócz dotacji z prefinansowaniem),
 • w trakcie realizacji lub
 • jeszcze nierozpoczęte.

Pamiętaj jednak, że rozliczone będą koszty poniesione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Swój projekt musisz skończyć:

 • do 30 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania w ramach Części 1 lub Części 2)  w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • do 36 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania) w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • do 18 miesięcy:
  • gdy otrzymasz dotację z prefinansowaniem w ramach Części 2 lub Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  • gdy otrzymasz dotację na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Części 1 lub Części 2 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wszystkie terminy liczone są od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Możesz skorzystać, jeśli:

 1. jesteś właścicielem lub współwłaścicielem:
  • domu jednorodzinnego lub
  • wydzielonego lokalu mieszkalnego w takim domu (z osobną księgą wieczystą),
 2. masz:
 • roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu)

lub 

 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
 • 1 894 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,
 • 2 651 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),

wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu),

lub

 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1 090 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,
  • 1 526 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),

lub

 • masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (prawo to musi być potwierdzone zaświadczeniem, które wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta i które zawiera informację o rodzaju zasiłku oraz okresie, na który został przyznany zasiłek),

wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu).

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz starać się o:

 • podstawowe dofinansowanie, gdy twój dochód roczny (ze wszystkich źródeł) nie przekracza 135 000 zł (Część 1 Programu),
 • podwyższone dofinansowanie, gdy twój przychód rocznynie przekracza 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 2 Programu)
 • najwyższy poziom dofinansowania, gdy twój przychód roczny nie przekracza 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 3 Programu).

Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w budynku lub lokalu mieszkalnym, to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku lub lokalu mieszkalnego.

Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze czynny w godzinach pracy urzędu w pok. 23.

Autor: Tomasz Bober

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-19
Data publikacji:2024-04-19
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:353