1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2011

1% podatku dla Organizacji Pożytku PublicznegoNa terenie naszej Gminy działają dwie Organizacje Pożytku Publicznego, którym mogą Państwo przekazać jeden procent swojego podatku. Dzięki przekazaniu tych środków organizacje mogą prowadzić działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Aby przekazać 1% podatku na rzecz organizacji działających w naszej Gminie należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Organizacje działające na terenie naszej Gminy, którym można przekazać 1% podatku to:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz - nr KRS 0000253097 - w roku 2010 stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty na rzecz mieszkańców Gminy Domaradz:
  1. Nasza Młodzież poznaje pracę samorządu-wyjazd studyjny do Warszawy na obrady sejmu. - Uczestnikami była głównie młodzież-Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy oraz kandydaci, którzy uczestniczyli w wyborach. W ramach wyjazdu uczestnicy poza Sejmem zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki. Koszt projektu - 8333 zł
  2. Niepowtarzalny wymiar dźwięków –zespół młodzieżowy „Gloria”- kształtowanie umiejętności i zdolności wokalno-instrumentalnych projekt obejmował grupę 20 uczniów z Golcowej, dla których przeprowadzone zostały zajęcia instrumentalno-wokalne oraz zakupiono niezbędny sprzęt nagłaśniający koszt projektu: 2700 zł
  3. „Razem możemy więcej” –Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz wspólnie z:Młodzieżowym Klubem Sportowym „Sokół” Domaradz, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, KGW w Domaradzu, KGW Domaradz-Góra, KGW Golcowa, KSM Domaradz, i KSM Golcowa przeprowadziło szereg spotkań przygotowawczych mających na celu zacieśnienie współpracy między organizacjami. Podsumowaniem działań była impreza integracyjna skierowana głównie do dzieci i młodzieży z Gminy Domaradz, wartość projektu: 10 tys.zł
  Wyżej wymienione inicjatywy mogły być zrealizowane dzięki Programowi Integracji Społecznej, który był jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)
  4. Po kilkuletnich staraniach pojawiła się możliwość przeprowadzenia w Gminie Domaradz warsztatów”7 sekretów efektywnego ojcostwa” Warsztaty prowadził Pan Dr Dariusz Cupiał z Lublina- teolog, autor książki "Na drodze ewangelizacji i ekumenii". Współzałożyciel i prezes Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, pomysłodawca i koordynator programu Inicjatywa Tato.Net. Należy do Stowarzyszenia Inowatorów społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Województwa Podkarpackiego-Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, wartość projektu 8400 zł.
  5. Od sierpnia 2010 Stowarzyszenie realizuje dwuletni projekt skierowany do 50 starszych mieszkańców Gminy Domaradz pt. „Młodzi duchem”. Zadanie w 90% współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wartość projektu: 96 150 zł.
  6. Od miesiąca stycznia 2011 r Stowarzyszenie wspólnie z Młodzieżową Rada Gminy będzie realizowało projekt „Zwiększamy stopień integracji oraz aktywności w gminie Domaradz i bierzemy nasze sprawy w swoje ręce – połączymy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ”. Projekt obejmie 135 mieszkańców Gminy Domaradz w wieku od 15-35 lat. Będzie realizowany w ramach Priorytetu VII POKL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 50 tys.zł
  7. Stowarzyszenie w partnerstwie z Gminą Domaradz współpracuje z Bankiem Żywności w Rzeszowie, który w miesiącu grudniu 2010 r. przekazał 14 ton żywności dla potrzebujących mieszkańców gminy.
 • Młodzieżowy Klub Sportowy "Sokół" w Domaradzu - nr KRS 0000233317 - organizacja zajmuje się przede wszystkim utrzymywaniem drużyny piłkarskiej uczestniczącej w rozgrywkach klasy B. Cały czas bardzo aktywnie działa sekcja łucznictwa, które zaczęła odnosić pierwsze sukcesy na zawodach w naszym regionie.
Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2011-01-20
Data publikacji:2011-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Kielnar
Liczba odwiedzin:931