APEL o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lipca 2016

Apel kanalizacjaKanalizacja sanitarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako pojemnik na odpady. Dlatego też, zwracamy się do jej użytkowników, aby nie wrzucali do kanalizacji:

  • pozostałości po kosmetykach (np. pałeczki, waciki, podpaski, chusteczki nawilżane, tampony, wkładki higieniczne, itp.);
  • zużytych mopów, ścierek, szmat;
  • elementów zabawek, zakrętek, kapsli;
  • odpadków organicznych (np. kości, obierki, pozostałości jedzenia).

Jednocześnie przypominany, iż do kanalizacji sanitarnej nie można wrzucać: odpadów stałych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien (nawet w stanie rozdrobnionym), drewna, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych itp.

Zabrania się także wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucona podpaska lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że pompa ulega uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii polegające na naprawie pompy lub jej wymianie (w wyniku uszkodzenia), powoduje zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji co w konsekwencji przekładać się będzie na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków.

Autor: Katarzyna Wójcik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-29
Data publikacji:2016-07-29
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5169