Informacja o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2017

informacjaOd dnia 01 lutego 2017 roku ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będzie wynosić:

  • 6,00 zł - miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • 12,00 zł - miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ) właściciel nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji.

Jednocześnie przypominany wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami, podjętą nauką lub jej zakończeniem itp.) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Domaradzu.

Autor: Tomasz Śmigiel

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-04
Data publikacji:2017-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1917