Dofinansowania dla osób fizycznych w Programie „Przyjazny Dom”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom.

W ramach Programu pomoc finansowa może być udzielana w formie dotacji i/lub pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

- modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat,

- budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji,

- zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła.

 

Szczegóły dotyczące warunków udzielania wsparcia, w tym wysokość dotacji i/lub pożyczki, kryteriów formalno-merytorycznych, terminów naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Przyjazny Dom.

 

Wnioski na inwestycje dotyczące zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła trwa do 18 sierpnia 2017 r.

Wnioski na zadania dotyczące modernizacji kotłowni węglowych przyjmowane będą od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r.

 

Więcej informacji w siedzibie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie

35-025 Rzeszów,

ul. Zygmuntowska 9

 

lub pod numerem telefonu: 17 852-23-44 wew. 131, 132, 117.

Autor: Stanisław Gosztyła

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-09
Data publikacji:2017-08-09
Osoba sporządzająca dokument:Stanisław Gosztyła
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2536