Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - wydłużenie terminu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2017

ŻywnośćDo 18 sierpnia  2017 r. został wydłużony termin, w którym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu mogą zgłaszać się osoby, które chcą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Dystrybucję żywności prowadzić będzie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

W okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018 realizowany jest Podprogram 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, które otrzymają skierowanie będą mogły odbierać żywność w miejscach i  terminach ogłoszonych na 5 dni przed planowanym wydawaniem na stronie internetowej www.domaradz.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Domaradzu, Baryczy i Golcowej.

Autor: Tomasz Bober

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-11
Data publikacji:2017-08-11
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bober
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1960