Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2017

Wodociąg GolcowaGmina Domaradz otrzymała dofinansowanie na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa” na kwotę 366 255,00 zł

W imieniu Gminy Domaradz umowę podpisali: Wójt Gminy Pan Jan Kędra przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Elżbieta Barud. W imieniu  Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Członek Zarządu Pan Lucjan Kuźnar oraz Wicemarszałek Województwa Pan Bogdan Romaniuk. Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy nastąpiło w dniu 27.09.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Zadanie to ma na celu rozwój gospodarczy oraz poprawę warunków życia przez zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców miejscowości Golcowa w związku z budową sieci wodociągowej. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2018 r. W wyniku realizacji zadania wybudowana zostanie sieć wodociągowa w miejscowości Golcowa o długości 3,226 m.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 września 2017 r. podjął uchwałę Nr 340/7347/17 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Na zaktualizowanej liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy znalazło się 66 wnioskodawców.

EUROPEJSKI RUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Autor: Katarzyna Wójcik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-28
Data publikacji:2017-09-28
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1705