Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2017

wykaz nieruchomościNa  podstawie art.  15 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (dz.U.2016 r. poz. 2147) Wójt  Gminy Domaradz   wykonując  uchwałę Rady Gminy  Domaradz  nr XXX.200.2017 z dnia 28 Lipca  2017 roku  podaje  do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości s stanowiących współwłasność  Gminy Domaradz z osobą fizyczną  do zbycia w drodze zamiany.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Całkowita powierzchnia nieruchomości

/ha/

Opis nieruchomości

Cena   udziału  w

½  nieruchomości

Wartość działki

Domaradz

4425

0,24

Niezabudowana, teren działki pokryty trawą oraz drzewostanem mieszanym.

3600

7200

Domaradz

5019

0,19

Niezabudowana, teren działki pokryty trawami i drzewostanem mieszanym.

2550

5100

Domaradz

8835

0,36

Kształt działki regularny, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

8750

17500

RAZEM

 

0,40

 

14900

29800

Domaradz

4372

0,41

Teren działki zakrzaczony, pokryty trawami, posiada dostęp do drogi.

3150

6300

Domaradz

4388

0,20

Teren działki płaski w całości pokryty trawą i drzewostanem. mieszanym, brak dostępu do drogi

3150

6300

Domaradz         

4426

0,09

Teren płaski pokryty drzewostanem mieszanym, dojazd do drogi nieurządzonej.

11100

22200

Domaradz

4234

0,21

Teren działki pokryty trawami oraz samosiewem traw.

0

2500

RAZEM

 

0,91

 

17400

37300

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  19.10.2017 r. do  13 listopad 2017r

Termin do złożenia  wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i pkt 2 zgodnie  z ustawą o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 r. z póź. zm. upływa z dniem   04 grudzień 2017  rok.

 

Zgodnie z art. 37 ust.2   ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli :

zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny.

Osoby zainteresowane zamiana nieruchomości  o której mowa  w niniejszym wykazie  winny zapozna ć  się z –przedmiotem zamiany w siedzibie Urzędu Gminy   Domaradz pok. 25

od 8-15

 

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-24
Data publikacji:2017-10-24
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1819