Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2017

sprzedaż nieruchomościWójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Obręb : DOMARADZ

l.p.

Oznaczeni

Nieruchomości

Nr księgi wieczyste

Pow. działki

Opis nieruchomości i forma sprzedaży

Położenie

W PPZ Gminy

Cena wywoławcza nieruchomości  

1.

2127/1

KS1B/00035039/0

 

0,10 ha

 

Działka stanowi  niezagospodarowany klin pomiędzy pasem drogowym, a działką sąsiednią. Wschodnie naroże działki przecina wodociąg , dodatkowo  centralną część przecina  napowietrzna linia elektryczna  z  północnego wschodu na południowy zachód powodując nieznaczne utrudnienia w jej zabudowie.  Dojazd  do nieruchomości odbywa się urządzonym w terenie zjazdem z drogi  gminnej asfaltowej, łączącą się z drogą krajową nr 19. 

Działka  przeznaczona jest do sprzedaży   w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotowa działka ewid. Nr 2127/1 nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  gminy Domaradz oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla tej działki. Przeznaczenie działki  zostało ustalone na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Domaradz.

 

10 550 zł

 

Sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia  z opodatkowania  na podst. art. 43  ust.1 pkt.9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r/  o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08.11.2017 do  dnia 30.11..2017 r.

Osoby fizyczne i prawne , którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek  w terminie do dnia  22 grudzień 2017 rok .

Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie  można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu  pokój 24 lub telefonicznie  pod nr telefonu 13 4347041 w. 30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 . 

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-07
Data publikacji:2017-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1602